info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare i topp för skadliga jobb

Snickare, murare och anläggningsarbetare är hårt utsatta för arbetsmiljöproblem. De ligger i topp då det gäller vibrationer, buller och farliga ämnen i luften, visar en ny rapport.

Byggnadsarbetare fortsätter att utsättas för skadliga arbetsmoment och farliga ämnen på jobbet. Det visar den nya rapporten ”Arbetsmiljön 2017”. Rapporten görs vartannat år och SCB har på Arbetsmiljöverkets uppdrag intervjuat yrkesverksamma personer om hur de upplever arbetsmiljön och de besvär de har fått av jobbet.

Bullriga arbeten är vanliga i byggbranschen. Åtta av tio snickare, murare och anläggningsarbetare hade varit utsatta för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid. Samma yrkesgrupper har också högst andel anställda, sju av tio, som utsatts för vibrationer från olika handverktyg.

Läs också Stor risk för vibrationsskador – 850 krav efter inspektioner

Enligt studien låg snickare, murare och anläggningsarbetare, tillsammans med  metall- och reparatörsyrken också i topp när det gällde luftföroreningar. Sju av tio hade utsatts för skadliga ämnen från metaller, sten, cement, asbest, kvarts, mineralull eller kemikalier.

Byggbranschen är den bransch som utmärker sig, jämfört med andra, med att de anställda har ett kroppsligt ansträngande arbete. De jobbar också i svåra arbetsställningar. Cirka 65 procent av tillfrågade snickare, murare och anläggningsarbetare jobbade framåtböjda, minst en fjärdedel av arbetstiden. Ett arbetssätt som ökar risken för skador.

I byggbranschen är också handhållna och andra maskiner vanligast. Det är även vanligt att man använder rörliga maskiner som man sitter i eller kör. Undersökningen konstaterar att sju av tio sysselsatta i byggbranschen använde bil i arbetet.

På arbetsmarknaden har de tidsbegränsat anställda det mycket tufft, det konstaterar också undersökningen. En av fyra begränsat anställda är rädda för uppsägning eller för att tvingas begränsa sin arbetstid. De upplever i högre grad än fast anställda att de har repetitiva uppgifter. Fler av dem har fått stressrelaterade sjukdomar, jämfört med fast anställda.  16 procent på hela arbetsmarknaden har tidsbegränsade anställningar, vissa av dem är i byggbranschen.

Denna arbetsmiljöundersökning görs vartannat år. Undersökningen handlar både om fysisk och psykisk arbetsmiljö. Årets undersökning bygger på ett urval av 8 700 personer.

Läs också Arbetsmiljölarm i Skåne: "Asbest låg helt öppet"

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare i topp för skadliga jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig