info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Överläkares oro – så många snickare riskerar nervskador

Det finns regler för att arbetare inte ska skadas av vibrationer, ändå är det den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. En tredjedel av snickarna på vanliga byggen visade tecken på nervskador på grund av vibrationer. Det visar en ny rapport.

Bilmaskiner tillhör de maskiner som vibrerar mest. Foto: Mostphotos, Privat

En ständigt ny ström av vibrationsskadade arbetare kommer till Arbets- och miljömedicin i Syd. Många är unga. Det gjorde att kliniken bestämde sig för att gå ut på vanliga byggen och se hur skadeläget ser ut bland snickare och vilka arbetsmoment som är farligast.

– Vi får cirka 100 nya fall av personer med vibrationsskador varje år. De flesta av dem kommer från byggbranschen. Men det tar tid att få skador och därför ville vi undersöka hur det ser ut på arbetsplatserna. Hur många får problem som kan leda till skador, säger Catarina Nordander, överläkare vid Arbetsmiljö- och miljömedicin Syd.

Läs också De är offer för vibrationerna

Undersökningen är gjord bland stora och medelstora bygg- och måleriföretag i Skåne. Deltagarna blev både undersökta och fick svara på enkätfrågor om hur de utsatts för vibrationer. En ytterligare grupp snickare svarade endast på enkätfrågor.

Resultatet: Knappt var tredje snickare, 57 av 194, hade tecken på begynnande nervpåverkan som kunde beläggas med intervjuer och undersökningar. Tolv procent av dem var unga, under 30 år.

– Detta är allvarligt. Om de fortsätter arbeta på samma sätt som tidigare, riskerar de skador. Och det måste generellt till en stor förändring i branschen för att inte byggnadsarbetare ska slås ut av vibrationer, säger Catarina Nordander.
I vissa fall hade snickarna problem som gjorde att de fick rådet att uppsöka läkare.

De vanligaste problemen bland snickarna är att det gör ont i händerna då det är kallt och att det domnar i fingrarna. Vissa hade dålig känsel. Det talar för en nervpåverkan. Knappt tio procent hade vita fingrar. I studien har målare ingått som en kontrollgrupp.

Men det visade sig att även en del av dem jobbade så mycket med vibrerande verktyg att  de riskerar skador. De hade till exempel vita fingrar i lika hög grad som snickarna, men övriga skador var betydligt fler bland snickarna.

Läs också Stor risk för vibrationsskador – 850 krav efter inspektioner

Forskarna undersökte också vilka arbeten som är värst genom att följa 27 snickare under arbetsdagen och mäta vibrationer. Alla tillfrågades också hur de jobbat det senaste året. Till de värsta arbetsuppgifterna hörde rivning, betonghåltagning, fönstermontering och olika typer av betongarbete. Till de farligaste maskinerna hörde bilmaskiner och tigersågar.

Det finns regler för att arbetare inte ska skadas av vibrationer, ändå är det den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. De som exponerades för vibrerande verktyg i byggbranschen mer än två timmar per dag ökar alltmer och beräknas till ungefär 40 procent.

Men hur ska man göra för att minska riskerna?

– Det finns en ökad medvetenhet idag men det måste finnas ett tryck på produktutveckling så att man minskar maskinernas vibrationer. De som arbetar ute ska ha de nyaste maskinerna som vibrerar så lite som möjligt och använda maskiner med dämpade handtag, säger Catarina Nordander.

Hon har hört talas om arbetsgivare i byggbranschen som tagit in gamla maskiner för att de är billigare.
– Det tycker jag är fruktansvärt, så får man inte göra mot sina anställda, säger hon.

Läs också Byggnadsarbetare i topp för skadliga jobb

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Överläkares oro – så många snickare riskerar nervskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig