info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De är offer för vibrationerna

Vibrationer från maskiner har förstört deras händer.
■ Mattias tappade skruvdragaren utan att känna det.
■ Leo fick händernas nerver sönderpiskade.
■ Sten-Åke ligger sömnlös av smärtorna.
Trots hårda regler slår forskare larm: De som skadas blir allt fler – och allt yngre.

Flera gånger i månaden kommer de till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund. De är hantverkare och unga, de yngsta bara runt 25. Gemensamt är att de är skadade av vibrationer från maskiner och ofta står inför ett omöjligt val: Att fortsätta jobba och förstöra sina händer ännu mer eller sluta jobba och förlora sin försörjning.
– Man blir ju förtvivlad, hur kan detta få fortsätta?
Orden kommer från Catarina Nordander, överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund. Hon möter hantverkarna och känner vanmakt över det hon ser hända i byggbranschen.
– De blir allt fler och allt yngre, säger hon.
Totalt tog kliniken förra året emot nära 90 patienter med misstänkta vibrationsskador, jämfört med ett femtiotal för några år sedan. De som kom var i genomsnitt runt 40 år och ungefär en fjärdedel kom från byggbranschen.

Läs också Överläkares oro – så många snickare riskerar nervskador

SÅ LURAS DU AV VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR.

Vibrationer är en av de värsta arbetsmiljöriskerna, det är välkänt sedan länge. Det är den näst vanligaste orsaken till arbetsskador bland män och kan ge allt från vita fingrar, till svåra nerv-, led- och muskelskador. Det tar sig uttryck i domningar, känselbortfall, smärta och att man blir kraftlös, klumpig och tappar saker. Skadorna stannar ofta för livet. Operation kan i vissa fall lindra. Samtidigt finns stora mörkertal, både i exponering och skador. På hela arbetsmarknaden beräknas cirka 400 000 personer utsättas för vibrationer minst en fjärdedel av arbetstiden, ungefär 130 000 av dem i byggindustrin.


LÄS HELA MATTIAS BERÄTTELSE. (PDF-dokument, 233 kB)

Även om antalet anmälda vibrationsskador i byggbranschen dubblerades mellan 2009 och 2013 till 108 stycken, anser både yrkesmedicinare och forskare i landet att den siffran är osannolikt låg.
– Det räcker med att se bara hur många som kommer till oss. Sedan finns det fler kliniker i landet. Dessutom möter vi långt ifrån alla skadade. Vissa fångas upp i företagshälsovården och andra har ingen företagshälsa alls, säger Per Jonsson, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Dit kom ett sextiotal nya patienter med vibrationsskador förra året.

Man skulle kunna tro att ett bristande regelverk bidrar till vibrationsskadorna. Men faktum är att regelverket är glasklart. På grund av de stora riskerna infördes för tio år sedan nya, stränga, regler för att skydda arbetarna. Det innebar bland annat att man bara får bila några minuter per dag med de värsta maskinerna. Och krav infördes på riskbedömningar, hälsokontroller och vibrationsmätningar. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att reglerna följs.
Men hur kan det komma sig att byggnadsarbetare fortsätter att skadas år 2015? Med så stränga regler? Problemet är att de inte följs.
– Byggnadsarbetarna säger: det finns lagar och regler men också en verklighet och bygget ska bli klart, berättar Catarina Nordander.


LÄS HELA LEOS BERÄTTELSE. (PDF-dokument, 263 kB)

Företagens agerande varierar, men konkurrensen är stor i byggbranschen och tid är pengar. Vår sammanställning på sidan 22, visar att flera maskiner inte tillåter ens en timmes användning per dag. Det innebär att det skulle krävas exempelvis fyra personer, som avlöser varann, för att bila upp ett badrum. Orimligt anser både många chefer och byggnadsarbetare.
Rivningsbranschen utpekas av de arbetsmedicinska klinikerna i Lund och Göteborg som en av de värsta för vibrationsskador och där finns en trend som oroar.
– Vi har på senare tid sett unga rivningsarbetare som skadats allvarligt på kort tid, bara ett par, tre år, då de jobbat intensivt med farliga maskiner, säger yrkeshygieniker Per Jonsson. Annars är det vanligare att skadorna tar längre tid att utveckla.

SÅ LÄNGE FÅR DU JOBBA MED MASKINERNA. (PDF-dokument, 252 kB)

Användningen av maskiner ökar och bland verktygen som skadar mest finns bilmaskiner, tigersågar och slående borrmaskiner. Hur mycket man skadas beror på vibrationerna, maskinens tyngd och hur länge arbetet pågår. Både bland byggnadsarbetare och byggföretag finns en frustration över att utvecklingen av maskinerna inte nått längre.
– Tyvärr har byggnadsarbetare skadats för att det inte har funnits tillräckligt bra maskiner. Många maskiner vibrerar kolossalt mycket. Men nu finns det teknik för att få ner vibrationerna, bara maskintillverkarna vill använda den och bara det finns en efterfrågan bland inköparna, säger forskaren Hans Lindell på forskningsinstitutet Swerea IVF i Mölndal.

LÄS HELA STEN-ÅKES BERÄTTELSE. (PDF-dokument, 243 kB)

Han leder ett forskningsprojekt och söker pengar för att ta fram bättre produkter. Genom att bygga om maskiner, däribland byggmaskiner, ska man bevisa att det går att minska vibrationerna radikalt med ny teknik som tagits fram inom institutet. Det har tidigare lyckats i stenindustrin där vibrationerna på en mejselhammare minskade, så att det blev tillåtet att jobba en hel arbetsdag, jämfört med några få minuter tidigare. I projektet ingår byggföretag, fack och arbetsgivare, tillverkare, arbetsmedicinare och Arbetsmiljöverket. Catarina Nordander har också ett forskningsprojekt på gång. Hon har inte kunnat släppa tanken på byggnadsarbetarna som skadas och slås ut. Tanken är att följa 200 snickare på större byggföretag, jämföra dem med målare och följa upp med enkäter till anställda hos mindre arbetsgivare.
– Jag vill veta hur det ser ut på vanliga arbetsplatser. Hur mycket snickare utsätts och vilka skador som kan finnas bland dem som inte kommer till oss i specialistvården. Om det är så att var och varannan är skadad, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De är offer för vibrationerna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig