info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetare övervakas och utvisas hos techjätten – facket får inte komma in

En av Sveriges största byggarbetsplatser – men knappt någon insyn alls. När Microsoft bygger serverhallar lyser den svenska modellen med sin frånvaro. Här är det techjätten och deras internationella byggbolag som bestämmer.

Ingenting visar att Microsoft är byggherre och ansvarig för bygget här. I förgunden och bakom flera staket står Patrik Nordin, ombudsman i Byggnads GävleDala och Kim Söderström, regionsordförande.

Inga skyltar. Ingenting som visar att Microsoft är byggherre och ansvarig för bygget. Om man inte kände till projektet sedan innan, skulle man inte veta vad som pågår här.

Vi står utanför Microsofts storbygge i Gävle och tittar in över området. Varselklädda arbetare vandrar fram och tillbaka uppe på ett av taken. De håller på att isolera taket och uppföra gavelväggen till en av serverhallarna.

Patrik Nordin.

– Vi vet inte om arbetarna som jobbar här har samma villkor som svenska byggnadsarbetare. Får de sjuklön om de blir sjuka till exempel? Insynen är minimal. Det beror på att merparten av företagen här saknar kollektivavtal, säger Patrik Nordin och sveper med blicken över den vidsträckta byggarbetsplatsen. Han är ombudsman på Byggnads GävleDala.

Den första hallen tog en miljon arbetstimmar att bygga enligt Microsofts egna uppgifter. Totalt har jättebolaget tillstånd att bygga 15 sådana serverhallar på tre geografiska områden kring Gävle/Sandviken. På de flesta byggarbetsplatser i den här storleken har Byggnads tillträde i egenskap av kollektivavtalsbärare. Men inte här.

Microsoft har tillstånd att bygga 15 serverhallar i tre områden kring Gävle/Sandviken.

– Vi går visserligen skyddsronder tillsammans med maskinförarna från företaget Salbohed, på deras utpekade område. Men deras gränser är vi strängt tillsagda att inte överträda. I övrigt har vi inga regelbundna möten med arbetsgivare, säger Patrik Nordin.

Microsofts Europahuvudkontor ligger på Irland. Därifrån kommer också de två byggledningsföretagen, Collen och Winthrop, som hittills har varit huvudentreprenörer på de tre byggarbetsplatserna. De båda irländska företagen har underentreprenörer i tre, fyra led och de flesta byggarbetare kommer från Östeuropa.

Collen har till viss del lämnat ut entreprenörslistor till Byggnads, men endast sex av 15 företag som är kopplade till bygg har kollektivavtal. Företag längre ner i kedjan har dock inte lämnats ut. Från Winthrop får facket inga listor alls.

Jag kontaktar Microsoft Sverige för att få veta varför techjätten inte kan vara öppen med vilka entreprenörer som är involverade i byggprojektet. Presschefen Andreas Wingren svarar i ett mejl: ”Av konkurrens- och sekretesskäl har Microsoft som policy att inte dela listor och namn på alla leverantörer som används för att bygga våra datacenter.”

Personerna på bilden har inget med texten i artikeln att göra. Foto: Britt Mattsson

De har inspektörer som övervakar allt och ser till att allt går rätt till. Jag har lärt mig att känna igen deras ansikten.

Att få arbetare att tala öppet om sina erfarenheter av Microsoftbygget visar sig vara svårt. Det finns en osäkerhet kring vad man egentligen skrivit på när man tog anställning.

− Det är Microsoft som styr och har sina egna regler som alla måste följa, säger en av dem.

Han vill inte gå ut med sitt namn, nationalitet eller vilken av Microsoft-arbetsplatserna han jobbar på av rädsla för att få problem.

– Jag trivs här och har lärt mig hur allt funkar. När man anställs får man skriva på en massa papper, säger han. Bland annat gällande passerkort och att Microsoft får gå in och kolla tider.

Han tror att det kan ha stått något om kameraövervakning, men är inte säker, och tillägger att det är kameror utomhus överallt på de flesta stolpar i området.

– De har inspektörer som övervakar allt och ser till att allt går rätt till. Jag har lärt mig att känna igen deras ansikten.

Om man överskrider en regel kan man få en så kallad stand down. Det kan handla om att man inte har skyddsglasögon eller munskydd eller att man bryter mot någon annan säkerhetsregel. Först får man en muntlig varning, sedan en skriftlig. Nästa steg är en utvisning i en timme eller två. Då är man tvungen att lämna arbetsplatsen och sätta sig i boden.

STAND DOWN

”Om en regel överskrids kan man få en ”stand down”. Först får man en muntlig varning, sedan en skriftlig. Nästa steg är en utvisning i en timme eller två. Då är man tvungen att lämna arbetsplatsen.”

– Min kollega drabbades en gång och blev inte så glad. Om någon gör något väldigt dumt som att köra för fort på området, då säger de ”nu har vi plockat bort en person på det företaget på grund av det och det”.

Det kan gå ganska tufft till, menar arbetaren. En dag kom en anställd från Microsoft ut på bygget och sa: ”Får jag se era telefoner”.

Att vara tuff är någon slags skrämseltaktik. Beteendet gör att de flesta snällt gör som de blir tillsagda, så arbetarna lämnade ifrån sig sina mobiler.

En annan arbetare vi talat med är lika osäker: ”Man är rädd för att bryta mot tystnadsplikten. Man vill ju bara få jobba”. Han trivs dock bra på bygget och tycker att det är positivt att Microsoft har så sträng koll.

Tystnaden gäller inte bara arbetare. Jag ringer Colin Roddy, projektchef på det irländska byggledningsföretaget Winthrop. Företaget har sitt huvudkontor på Irland, levererar över hela Europa och har en omsättning på över 232 miljoner euro.

Jag presenterar mig och börjar med att fråga hur många arbetstimmar som krävs för att bygga en serverhall. Han förklarar artigt att han inte kan säga något.

– Det är en del av vårt kontrakt, att vi inte ska prata eller diskutera projektet med någon överhuvudtaget.

Så du får inte säga någonting alls?

– Nej, det får jag inte.

Arbetarna som jobbar hos era underentreprenörer, får de inte heller prata?

− Jag måste hänvisa dig till Microsoft.

LÄS ÄVEN Microsofts svar: ”Entreprenörerna ska skydda konfidentiell information”

Men vi får faktiskt tala med en av de inblandade. Dennis Peters är vd för det svenska anläggningsföretaget Salbohed som är ansvarig för schaktarbetena vid flera av Microsoftbyggena. Han menar att den största skillnaden mellan ett vanligt svenskt bygge och det här är att det är ett extremt högt säkerhetstänk. Varje dag skriver alla på arbetsplatsen på ett schakttillstånd, vilket område man ska vara i, var man ska schakta, kollar var det finns ledningar i marken, vilka risker som finns under dagen. Om man under dagen ska förflytta sig måste man fylla i ett nytt tillstånd.

»Min personal uppskattar att deras säkerhet tas på stort allvar«

Dennis Peters, Salbohed

Han menar att Salboheds personal uppskattar att deras säkerhet tas på stort allvar.

– Endast en av våra entreprenörer tyckte att detta var jobbigt och lämnade bygget.

Dennis Peters tycker inte heller att stand downs är en ”utvisning”.

– Om man brutit en säkerhetsregel så får man ta en paus och ibland, gå en ny säkerhetsutbildning. Det leder till att folk inte gör onödiga och riskfyllda grejer, säger han.

Kim Söderström.

Kim Söderström, Byggnads ordförande i GävleDala är dock kritisk.

– För en arbetare med otrygga anställningsförhållanden kanske en stand down innebär löneavdrag och ingen utanför området kommer att få kännedom om detta.

Han menar att staten behöver ta ett större ansvar när facket stängs ute och den svenska modellen med kollektivavtal inte fungerar.

– Vem kollar om svenska arbetsmiljöregler följs? Det finns så mycket: arbetstider, damm, vibrationer, ergonomi, lyftanordningar, skyliftar?

NON DISCLOSURE = SEKRETESSAVTAL

Anställningsavtal i utländska företag innehåller ofta skrivningar när det gäller sekretess och konkurrerande verksamheter. Vi har tagit del av ett sådant avtal från en av byggnadsarbetarna på Microsoft.

Ja, vem har egentligen kollen och insynen?

Conny Wårheden är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i region mitt. Han berättar att på ett projekt liknande det som Microsoft driver, hinner myndigheten med högst några stickprov under hela projektperioden. Några stickprov under en miljon arbetade timmar.

– Vi får bara en ögonblicksbild. Vi är beroende av skyddsombud som är utbildade och som ser det dagliga arbetet och som även kan tipsa oss. Jag tvivlar på att den utländska arbetskraften har samma kunskap och kan tipsa oss på motsvarande sätt, tyvärr. Vi gör inspektioner när vi får tips, förutom de inspektioner vi själva tar initiativ till. Jag skulle önska att vi hade mer resurser.

På Microsofts arbetsplatser i Gävle/Sandviken finns inga skyddsombud bland arbetarna, bara arbetsmiljöansvariga tjänstemän.

Innan jag far iväg från Gävle får jag kontakt med en byggjobbare till som jobbar med serverhallarna. Han är anställd av en underentreprenör i tredje led och berättar att han och hans kollegor har kastats hit och dit mellan olika arbetsuppgifter och att de inte fått verktyg att jobba med. Nu är de oroliga att de inte ska få lön för att de saknat verktyg. De är också oroliga för att de inte ska få sin slutlön när de åker hem.

När en av kollegorna blev sjuk sade chefen att han inte kunde räkna med lön under sjukdomstiden.

Han är den förste utländske arbetaren som gått med i Byggnads. På byggen med över tusen anställda. En av Sveriges största byggarbetsplatser.

Microsoft svarar: ”Entreprenörerna ska skydda konfidentiell information”


Läs även:

Uppmaningen till hundratals byggjobbare: Beblanda er inte med ortsbor

Frysta toaletter på Microsofts storbygge: ”Som på 30-talet”

Fejkade coronaintyg på bygge – anställda visste ingenting

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetare övervakas och utvisas hos techjätten – facket får inte komma in

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig