info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så stor är arbetslösheten bland Byggnads medlemmar: "Väsentligt högre"

Arbetslösheten stiger inom bygg och är nu uppe i 9,3 procent bland medlemmar i Byggnads och Målarnas a-kassa. Arbetslösheten ökar också bland förbundsanslutna medlemmar.
– Det är en Corona-effekt och en klar ökning jämfört med förra året, säger Alf Mellström, chef för Byggnads och Målarnas a-kassa.

Foto: Mostphotos

Byggbranschen har inte drabbats lika hårt av Coronapandemin jämfört med vissa andra branscher, som exempelvis hotell- och besöksnäringen.

Men under pandemins framfart har ändå byggbranschen drabbats av en rad varsel och uppsägningar. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att det totala antalet varsel inom byggverksamheten var 332 under 2019 och ökade till 491 under 2020 (5296 personer 2019 och 7925 personer 2020).

Läs också Skanskas julchock – 160 sparkas: ”Har inte jobb till alla”

– Eftersom det är en snabbt stigande osäkerhet i samband med Corona, så har det bidragit till att varslen har gått upp. Vi har sett att många företag har blivit osäkra på orderingången. Förhoppningsvis kommer inte alla varsel att omsättas i faktiska uppsägningar, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

Arbetslösheten är nu 9,3 procent bland medlemmar i Byggnads och Målarnas a-kassa, vilket innebär att 12 105 medlemmar är arbetslösa. För ett år sedan var arbetslösheten 7,4 procent.

– Det är i huvudsak pandemieffekter. Vi hade räknat med en svag stigande arbetslöshet 2020. Men pandemin har gjort att arbetslösheten har blivit väsentlig högre, säger Alf Mellström, chef för Byggnads och Målarnas a-kassa.

63 procent av medlemmarna i Byggnads och Målarnas a-kassa var, i början av februari i år, även anslutna till förbundet. Om man tittar på fördelningen av arbetslösheten så visar den att 58 procent av de arbetslösa medlemmarna är förbundsanslutna och 42 procent är enskilt anslutna hos a-kassan.

När arbetslösheten är låg brukar arbetslösheten vara högre bland medlemmar som är med enbart i a-kassan. När arbetslösheten stiger drabbas i högre utsträckning medlemmar som är med i både förbundet och a-kassan.

Läs också Dystra siffror igen – här är storbolagen som varslar mest

De senaste arbetslöshetssiffrorna visar just detta – att arbetslösheten bland de förbundsanslutna medlemmarna har ökat med 5 procentenheter, jämfört med samma period förra året.

– Jag tycker inte att det är förvånande. Det är flera stora företag som har varslat och gjort uppsägningar och där är också den fackliga organisationsgraden högre, förklarar Alf Mellström, chef på Byggnads och Målarnas a-kassa.

Byggarbetslösheten brukar ha sin topp under januari och februari och sedan sjunka under året. Under 2020 ökade arbetslösheten stadigt under hela året. I juli månad var arbetslösheten uppe i 8,1 procent.

Enligt Alf Mellström kan arbetslösheten nu vara på väg nedåt, eftersom färre arbetslösa inom bygg nu skriver in sig på arbetsförmedlingen.

– Det är en liten förhoppning om att det kan bli en nedgång under mars. Vi har sett att det inte är lika många nyinskrivningar av arbetslösa som i januari och februari. Men det kommer fortfarande att vara en hög arbetslöshet, säger Alf Mellström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så stor är arbetslösheten bland Byggnads medlemmar: "Väsentligt högre"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig