info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så ska utsläppen minskas när byggjobbarna är på plats

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av landets klimatpåverkan. En tredjedel av utsläppen sker under själva byggandet.

Själva byggandet stor för en tredjedel av en byggnads utsläpp under en livscykel. Foto: Mostphoto

Det fanns fram till årsskiftet ingen lag som reglerade klimatpåverkande utsläpp från en byggarbetsplats. Men sedan en vecka tillbaka måste byggherrar lämna in en klimatdeklaration till Boverket när de drar i gång ett nytt projekt. Kravet gäller nya byggnader där ansökan om bygglov kommit efter nyår.

Tanken med lagen är alltså att minska utsläpp som sker under själva uppförandet av byggnaden. Alltså när byggnadsarbetarna är på plats. Under 2018 släppte bygg- och fastighetsbranschen ut cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter av växthusgaser. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kom till under själva byggprocessen.  Själva byggandet står alltså för en tredjedel av ett hus totala utsläpp under en livscykel. Läs mer här om vad som är byggets stora klimatbovar.

Läs också Bygget ska bli klimatneutralt – så påverkas du

Det finns inga gränsvärden i den nya lagstiftningen, men genom att tvinga byggherrar att beräkna klimatpåverkan under byggtiden är förhoppningen att kunskapen ska öka så att det framöver blir enklare att göra förändringar under byggandet som minskar påverkan på klimatet. Ett annat mål är att få reda på mer exakt hur stora utsläppen från själva byggandet faktiskt är idag.

Den nya lagen gäller inte vid om- eller tillbyggnad av äldre hus. Samma sak gäller för hus som flyttas till nya plats.

Det finns dessutom ytterligare några undantag:

  • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
  • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL
  • används för industri- eller verkstadsändamål
  • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • inte har större bruttoarea än 100,0 m²
  • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
  • byggs av vissa statliga byggherrar
  • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så ska utsläppen minskas när byggjobbarna är på plats

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig