info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här är byggets stora miljöbovar

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Sektorn släppte ut 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2016, vilket motsvarar 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Här är några av de största "bovarna".

Byggbolag och fastighetsägare tittar på lösningar för att öka återanvändningen av byggavfall. Foto: Porto Sabbia/Mostphotos
  • Energi Uppvärmning av byggnader står för den enskilt största delen av de inhemska utsläppen, cirka 61 procent. Därför har många bolag  börjat bygga mer energieffektivt. Solceller blir vanligare och i flera aktuella projekt används växter och jord för att förbättra isoleringen.
  • Betong När kalksten omvandlas till cement frigörs stora mängder koldioxid. Tillverkning av betong står för mer än halva klimatpåverkan vid bygget av ett modernt, energieffektivt flerbostadshus. Betongindustrin arbetar för att ta fram nya produkter, men det tar tid.
  • Avfall Branschen genererar 31 procent av allt avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt avfall, enligt Boverket. Omkring hälften återvinns. Byggbolag och fastighetsägare söker nu olika lösningar för att öka återanvändningen och se avfallet som en resurs.
  • Kemikalier Bygg- och fastighetssektorn står för 11 procent av den inhemska användningen av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, till exempel färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Tillverkningen av cement är inte inräknad, inte heller tjära och asfalt
  • Transporter Utsläppen från inhemska transporter (framför allt på väg) står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Ungefär en fjärdedel av den transporterade vikten i Sverige beräknas gå till och från byggarbetsplatser.

Källa: Boverket, Naturvårdsverket, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Miljömål, Fossilfritt Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här är byggets stora miljöbovar