info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

På onsdag sker ID06-bytet – det här behöver du veta

Kommer du in på bygget i nästa vecka? Från den 22 januari måste du ha ett nytt ID06-kort för att inte stoppas. Läs här om vad som gäller.

Thor Jonsson är verksamhetsområdeschef på ID06. Han svarar på frågorna.

Vilka personer på bygget ska ha det nya kortet?

Läs också Så rundade de ID06 – 8 allvarliga brister

– Det gäller i princip alla byggnadsarbetare på den svenska arbetsmarknaden, oavsett om de är anställda eller enmansföretagare. För alla 3 600 företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier är det krav på att ID06 ska gälla på deras arbetsplatser. Det innefattar alla deras underentreprenörer också, oavsett om de är anslutna till ID06 eller inte. Systemet omfattar inte privata villaägare, men de rekommenderas ändå att anlita personer med nya kort.

När sker bytet till det nya kortet?

– Den 21 januari upphör det gamla kortet att gälla. Från 00.01 den 22 andra är det skarpt läge.

Vilka är ansvariga för att man får ett kort?

– Är du anställd på ett företag är det företaget som beställer kort till dig. Enmansföretagare får beställa själva.

Läs också Så försöker de ID06-fuska: "Använder tippex"

Vad händer om man inte har något nytt kort då?

­– Det är arbetsplatsen som bestämmer. Men är arbetsplatsen ansluten till ID06 är det nytt kort som gäller och då får man sannolikt vända i dörren. Jag vet flera företag som kommer att stänga ute folk, som inte har nya kort.

Vem bestämmer hur man ska göra?

– Det är arbetsplatsen som ansvarar för hur man följer upp regelverket.

Men tycker ni att man ska stoppa personer som inte har nya ID06-kort?

Läs också Kamp mot klockan för nya ID06-kort – byggen kan stanna

– Ja det tycker vi, utan ett nytt ID06-kort vet man inte vem man släpper in. Med de nya korten får man en hög tillitsnivå, vet vem som kommer, vilket företag de kommer ifrån och att allt är korrekt.

Finns det möjlighet att bli inskriven manuellt?

– Det går i undantagsfall att skriva in personer manuellt på arbetsplatser, där man måste registrera in och utpasseringar i personalliggare. Men vi avråder starkt från det. Används inte ID06 sker ingen kontroll av vare sig personens identitet eller kontroll av företaget personen representerar.

Hur många nya kort blir det?

– Vi räknar med att utfärda kort för cirka fler än 640 000 personer under året, men då också till andra än byggnadsarbetare, till exempel personer som arbetar i byggcafeterior, med mera.

Hur många har fått kort idag?

– Vi räknar med att ha cirka 520 000 nya kort ute då kortbytet sker i nästa vecka.

Vilka är det som ligger efter med kort?

– De sista 90 000 är i huvudsak utländska arbetare. En förklaring är regelverket som är knutet till de nya korten. Det innebär att vi följer de arbetsrättsliga reglerna som gäller för att jobba i ett EU-land. Om du  kommer hit från ett EU-land och jobbar och skattar i ditt hemland får du bara vara här i sex månader och sedan gäller inte kortet längre. Därför väntar många utländska företag in i det sista med att beställa nya kort.

Vilken är förbättringen med nya kortet?

– ID06 kontrollerar företaget, firmatecknare och alla personer kopplade till företaget genom att de skall identifiera sig med antingen eID eller pass. Utöver det är kortet i sig säkrare med en helt ny teknik.

Behöver man byta ut kortläsare nu?

– Nej man kan använda befintlig utrustning på arbetsplatserna.

Om man inte sköter sig som företag eller anställd i ID06,  vad händer då?

– Ja, de som inte sköter sig enligt vårt regelverk får först en tillsägelse och rättar de sig inte blir företag avstängda från systemet och då slutar alla kort kopplade till företaget att fungera.

Fakta: ID06
  • ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.
  • Systemet har flera användningsområden som bland annat närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasseringsfunktioner.
  • ID06 ägs av Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.
Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: På onsdag sker ID06-bytet – det här behöver du veta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig