info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons
Svartjobbsfabriken – del 9

Så rundade de ID06 – 8 allvarliga brister

Svartjobbsföretagen rundade enkelt ID06 på flera olika sätt. Efter 13 år med passerkorten kan vi se tillbaka på ett system med stora brister.
– Kontrollerna har varit undermåliga, säger Lotta Mauritzson på polisen.

År 2006 lanserade Sveriges Byggindustrier (BI) ID06-systemet med tanken att ”främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen”. Förhoppningarna var stora. Man skulle med ID-kort identifiera alla personer på ett bygge, kontrollera närvaro i en elektronisk personalliggare, granska företag och stänga ute svart arbetskraft.

– På det här sättet kan vi alla hjälpa till att följa spelreglerna i byggbranschen, sa BI:s dåvarande vd Bo Antoni när man 2007 gav Skatteverket tillgång till ID06-systemet.

Men det hela blev inte vad man hoppades. Arbetet med att byta ut ID-korten är i full gång och ett uppdaterat system ska tas i bruk fullt ut nästa år. Passerkortet måste stärkas och det finns många anledningar till det.

Åtta brister i nuvarande ID06
 • Det går att ID-kapa personer med svenska personnummer och med deras uppgifter ta in svartjobbare på byggen.
 • Man kan få ut flera kort för en och samma arbetare.
 • Arbetare kan låna ut ID06-kort till sina kollegor.
 • Företag som inte betalar skatt kan få ut ID06-kort.
 • Kontrollerna av dem som beställer och får ut korten är dåliga.
 • Korten kan enkelt hackas eftersom chippen inte är tillräckligt säkra.
 • Huvudentreprenören kan beställa ID06-kort till sina underentreprenörer, vilket är förbjudet.
 • Besökskort har använts för att ta in svartarbetare.

Svartjobbsfabriken, ett stort nätverk av fuskande företag som Byggnadsarbetaren avslöjat, visar på flera sätt hur man rundar ID06.

 • Problem 1.  Som du kan läsa här har nätverket låtit svartjobbare ta sig in på byggen i Stockholmstrakten med andra personers id-uppgifter. Man utnyttjar på så sätt en lucka i systemet. För när svenska person- eller samordningsnummer registrerats i byggenas personalliggare ser allt bra ut vid Skatteverkets kontroller.

– Vi kontrollerar inte ID06, vi kontrollerar personer som finns i personalliggaren, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket.

Så om man tar in en svartarbetare på bygget med hjälp av stulna svenska personuppgifter kommer man undan era kontrollavgifter?

– Ja, genom att agera under en falsk identitet.

 • Problem 2. En person kan registreras på fler än ett ID06-kort. En av arbetarna vi har pratat med har använt sitt kort när han jobbat för sin firma. Samtidigt har han blivit ID-kapad av svartjobbsföretaget Genat.

ID06 VD: ”Problemen såg annorlunda ut när systemet sattes upp”.

– Man har kunnat ha dubbla kort. Byggnadsarbetarna har också använt varandras kort. Det har helt enkelt varit en osäker identifiering på dem som har kortet, säger Pia Bergman.

 • Problem 3. En annan svaghet i systemet är att skattefuskande bolag kan få ut ID06-kort. Under våren 2019 hade Svartjobbsfabriken tre aktiva företag, men man betalade sammanlagt bara 30 000 kronor i arbetsgivaravgifter. Det motsvarar kostnaden för tre anställda. Ändå hade företagen fått ut hela 127 aktiva ID06-kort.
Entreprenören Jessica Löfström startade Kortuppropet för att få fart på bytet av ID06-kort.

Jessica Löfström, styrelseordförande för bemanningsföretaget Expandera Mera och initiativtagare till Kortuppropet*, har sett många exempel på fuskande bolag som får ut bygglegitimationer.

– Det har knappt funnits något stopp för kort till dem som inte betalar skatt. Och skulle de någon gång stoppas så startar de bara ett nytt företag, säger Jessica Löfström.

Kontrollerna på att rätt person har fått ID06 har varit obefintliga. De har varit väldigt undermåliga.

Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polisens nationella bedrägericenter.
 • Problem 4. Kontrollen av arbetare som får kort och kontrollen av dem som beställer korten verkar också vara mycket bristfällig. En konstaterad målvakt, en 67-årig lettisk man har stått registrerad som företrädare för 17 oseriösa företag. Trots det har han fått ut ID06-kort för att ”jobba” på två av Svartjobbsfabrikens bolag.

Den som beställt många av nätverkets ID06-kort är en falsk identitet, en person som skapats när en vitrysk man tagit sig in i Sverige med ett förfalskat lettiskt pass. Men även efter att den falska identiteten på papperet lämnat svartjobbsföretaget Genat har han kunnat få ut mängder av ID06-kort till svartjobb.

– Det har varit lätt att fuska och kringgå systemet tidigare. Branschen trodde från början på det gamla ID06-systemet och att det skulle fungera, säger Linda Larsson, projektledare för Nya ID06 på Peab.

De kriminella inom bygg har enorma resurser. Identiteter kommer säkert att kapas och förfalskas, men det blir mycket, mycket svårare.

Jessica Löfström, Expandera Mera.
 • Problem 5. ID06-korten som gäller fram till nästa år kan manipuleras utan större problem. Korten innehåller ett så kallat EM-chip, som brottslingarna har lärt sig att hacka.

Men ofta har man inte behövt mixtra med korten, eftersom bolag högre upp i kedjan lättvindigt har utfärdat besökskort (Problem 6).

– Jag vet att lånekorten har missbrukats och man har släppt in UE utan giltiga ID06, säger Linda Larsson.

 • Problem 7. Ett annat kryphål i ID06-systemet har varit att huvudentreprenören ofta har kunnat beställa kort till underentreprenörens arbetare, trots att det är förbjudet.

– Det är så klart problematiskt att huvudentreprenören hämtar ut ID06 till företag där arbetarna egentligen inte jobbar. Det blir ju på så sätt falska kort, säger Jessica Löfström.

 • Problem 8. Det är fullt möjligt att låna ut sitt ID06-kort till andra arbetare, som då kan passera genom grindarna.

Man kan alltså konstatera att det nuvarande ID06-systemet åtminstone har åtta allvarliga brister.  Under 13 år har det gått att fuska med korten och utan större problem få in svartarbetare på byggen. Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polisens nationella bedrägericenter, ger inte mycket för ID06 som det fungerar idag.

– Om vi tittar på vad som är en giltig ID-handling och hur man ska hantera utlämnandet av det så uppfyller inte ID06 något av de kriterierna. Det här är ju mer att betrakta som ett tjänstekort, men knappt det. Många gånger måste man ju hämta ut tjänstekort personligen, säger hon.

Hur tycker du att kontrollsystemet har fungerat?

– Kontrollerna på att rätt person har fått ID06 har varit obefintliga. De har varit väldigt undermåliga.

Nu är förhoppningarna stora på den nya kortstandarden, ID06 2.0. Kortet ska vara svårare att hacka och man måste identifiera sig med pass, bank-id eller nationellt id för att få ut det. Byggföretagen kreditgranskas innan de får beställa kort.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få bort den svarta arbetskraften och de oseriösa företagen som inte hör hemma på våra byggarbetsplatser, säger Linda Larsson på Peab, där man redan bytt ut 12 000 kort.

Pia Bergman på Skatteverket är försiktigt positiv till den nya standarden. Hon anser att man genom att säkra vem som har kortet och vem som utfärdar det kommer långt.

– Systemet har varit för svagt, med väldigt mycket felaktigheter. Det finns inga hundraprocentiga säkerhetsbitar, men det nya kommer att bli hemskt mycket bättre, säger hon.

Jessica Löfström anser att de kort som nu är på väg att bytas ut snarare har varit en hjälp för kriminella än ett hinder. Hon är övertygad om att fusket med korten kommer att fortsätta, men att den nya standarden sätter käppar i hjulen för många brottslingar.

– De kriminella inom bygg har enorma resurser. Identiteter kommer säkert att kapas och förfalskas, men det blir mycket, mycket svårare, säger hon.

* Byggentreprenören Jessica Löfstöm startade Kortuppropet för att få fart på bytet av ID06-kort. För att gå med krävs att företag …

… byter ut sina egna ID06-kort mot de nya, säkrare korten redan nu.

… ställer krav på och kontrollerar alla underentreprenörer så att de också har bytt sina kort.

… avvisar alla underentreprenörer som inte har bytt kort.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så rundade de ID06 – 8 allvarliga brister

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig