info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Motorkapen klöv hans käke på praktiken – brottsutredningen tas inte upp igen

Juris Keinus käke klövs av en motorkap på praktikplatsen. Nu står det klart att det inte blir något fortsatt rättslig prövning. Det har överåklagaren bestämt. "Det är en stor besvikelse", säger Juris.

Motorkapen klöv Juris Keinus käke i en olycka den 26 januari 2016. Kapen fastnade, fick ett bakåtkast och skar igenom hans haka från näsan till halsen. Olyckan hände på ED Byggs arbetsplats i Norrköping, där han var vuxenpraktikant från en skola där han studerade till snickare.
Olyckan har skadat Juris för livet men nu står det klart att det inte blir någon fortsatt rättslig prövning. Överåklagare Mats Svensson vid åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum, har beslutat att inte återuppta förundersökningen.
– Det känns väldigt dåligt. Företaget skulle ha ställts till svars. Jag blev svårt skadad och jag hade ingen aning om hur farligt jobbet var, säger Juris Keinus.

LÄS MER:
Begär överprövning av åklagarbeslut
Inget åtal efter byggolyckor
Svårt skadad i sågolycka
Tre svåra olyckor på samma företag
Granskning: Snabb framgång som kostat
VD: Vi har ett ansvar att utreda vad som hänt

Läs också Kräver körkort för motorkapar: ”Rädd någon ska såga sig och dö”

”Så allvarliga brister”

Han får stöd av sitt juridiska ombud, Olov Östensson på LO-TCO Rättsskydd, som är mycket kritisk till den juridiska handläggningen.
– Bolaget har gjort sig skyldigt till så allvarliga brister att åklagaren åtminstone borde ha gått vidare och väckt talan om företagsbot för arbetsmiljöbrott. Det fanns ingen riskbedömning gjord på arbetsmomentet och det arbetssätt som det skulle utföras på, är direkt felaktigt. Man har dessutom placerat en praktikant utan tillräcklig utbildning på arbetsuppgiften, en praktikant som inte fick utföra arbete utan handledning, säger Olov Östensson.
Tidigare har Arbetsmiljöverket i en utredning av olyckan slagit fast att Juris Keinus varken fick instruktioner, utbildning eller handledning och därmed inte visste hur stora riskerna var.
Läs om Arbetsmiljöverkets utredning:

Motorkapsolyckan: ”Han kände inte till riskerna”

Fick inte ta del av andras vittnesmål om olyckan

Olov Östensson har varit Juris Keinus juridiska ombud på uppdrag av Byggnads. Han har haft uppdraget att sköta överprövningen. Han är också kritisk till att han och Juris inte har fått ta del av vittnesuppgifter från arbetsplatsen.
– I samband med överprövningen var det var viktigt för oss att få ta del av andras vittnesmål men vi fick inte ut förhören från polisen, säger han.
Olov Östensson överklagade då till Kammarrätten som sa nej och gick vidare för att få prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Också där blev det nej.
– Då det handlar om en förundersökning i brottmål har man generellt inte rätt att ta del av andras vittnesmål. Men jag ansåg att det här var iakttagelser på arbetsplatsen som var så viktiga och att det inte skulle kunna leda till men för något av vittnena, säger Olov Östensson.

Ord mot ord

I efterhand har han fått vet att ord stod mot ord om vad som skett.
-Det hade gjort det ännu mer angeläget att få ut vittnesmålen, för att få en fullständig bild av vad som skett, säger han.
Åklagare Bengt Svensson som lade ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott, har motiverat detta med att han inte har kunnat fastslå vem som är ansvarig.
– Det var såvitt jag förstår ett fel på verktyget som orsakade olyckan. Det saknades tänder på kapen. Men jag har inte kunnat slå fast när felet uppstod. Där står ord mot ord, sa han efter sitt beslut om nedläggning.
Han har också motiverat beslutet med att det inte går att motbevisa påståendet från en arbetsledare om att kapningsarbetet inte var beordrat utan en självpåtagen uppgift.

”Skulle väl aldrig vilja skada mig själv”

Olov Östensson ifrågasätter uppgiften om självpåtaget arbete och åklagarens resonemang. Han säger att, dessutom, oavsett vem som skulle utfört arbetet var det ett farligt jobb som företaget var ansvarigt för.
– Jag skulle väl aldrig vilja göra något för att skada mig själv, säger Juris Keinus, som idag lever idag med smärtor i käken och munnen efter olyckan.
Under hösten genomgick han en operation där material från höften flyttades till käken. Han har opererats i munnen tidigare men flera tandoperationer återstår.
Företaget ED Bygg har nekat till brott.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Motorkapen klöv hans käke på praktiken – brottsutredningen tas inte upp igen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig