info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vinnare och förlorare med nya a-kassan – så påverkas byggnadsarbetarna

”A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter". Det var budskapet när Tidöpartierna la fram ett förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring. Men hur påverkar förslaget byggnadsarbetare? Byggnadsarbetaren reder ut.

Alexander Augst, försäkringschef, reder ut vad som gäller med a-kassan. Foto: Mostphotos / Linda Håkansson

I går presenterade regeringen med stöd av Sverigedemokraterna en ny arbetslöshetsförsäkring.

– Den största reformen av den svenska a-kassan på 40 år. A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter för den som blir arbetslös och inte en hängmatta, där man riskerar att bli fast under lång tid, sa arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Perhrson (L) vid presskonferensen.

Förslaget, som består av tre delar, går i stora drag ut på att fler ska omfattas av försäkringen, att det införs en avtrappning som innebär att ersättningen minskar och att försäkringen ska vara inkomstbaserad.

Men hur slår det nya förslaget för byggnadsarbetare? Vi bad Alexander Augst, försäkringschef på Byggnads och Målarnas a-kassa, att reda ut.

1. Kvalificeringsreglerna ändras

Vad innebär det? De nya kvalificeringsreglerna, för att få a-kassa, innebär att ersättningen baseras på inkomst i stället, för som idag, arbetade timmar. Gränsen för att få ersättning kommer nu att gå vid 11 000 kronor i månaden. Det ställs också ett krav på en totalinkomst, det vill säga att man har en inkomst på minst 132 000 kronor under året före arbetslösheten.

Hur påverkar det byggnadsarbetare? Alexander Augst: ”Byggnadsarbetare tjänar mer och för dem som arbetar heltid eller till och med deltid är det inte någon skillnad jämfört med tidigare. Däremot kan en lärling, som blir arbetslös efter fyra månader och tjänar minst 11 000 kronor i månaden, få 66 dagars ersättning. I det fallet behövs inte någon totalinkomst”. Denna ersättning hade lärlingen inte fått tidigare.

2. Höjning i a-kassan

Vad innebär det? Taket i a-kassan, det vill säga den högsta ersättningsgrundade inkomsten höjs från 33 000 till 34 000 kronor. I förslaget blir den maximala ersättningen från a-kassan 27 200 kronor, vilket är något högre än tidigare.

Hur påverkar det byggnadsarbetare? Alexander Augst: ”En byggnadsarbetare tjänar i snitt 36 000 kronor, så det påverkar positivt. Byggnadsarbetare slår i taket.” 

3. Ersättningen minskar succesivt

Vad innebär det? Efter de första 100 dagarna minskar arbetslöshetsersättningen med 10 procentenheter, efter 200 dagar är minskningen ytterligare 5 procentenheter. Efter 300 dagar övergår ersättningen i aktivitetsstöd men även här sker en nedtrappning med 5 procentenheter var 100:e dag ner till en lägsta nivå på 365 kronor per dag. Det skulle bli en inkomst på 8 030 kronor per månad.

Hur påverkar det byggnadsarbetare? Alexander Augst: ”För den som blir långtidsarbetslös och får aktivitetsstöd, är det en klar försämring. En medlem i Byggnads a-kassa tar idag i snitt ut mindre än 200 ersättningsdagar, och påverkas inte av försämringen i aktivitetsstödet. Men med vikande konjunktur och ökad arbetslöshet kan detta komma att ändras”.

LÄS MER: Så stor är arbetslösheten bland Byggnads medlemmar: ”Väsentligt högre”

4. Arbetsgivarintyget slopas  

Vad innebär det? I dag behövs ett arbetsgivarintyg för att få arbetslöshetsersättningen. Arbetsgivare har ibland inte så bra ordning på dessa uppgifter och det kan ta tid att få intyget. Det nya förslaget innebär att a-kassan kan hämta uppgifterna direkt från Skatteverket. Det spås också motverka svartarbete, eftersom det bara är de som har skattade inkomster som får ersättning.

Hur påverkar det byggnadsarbetare? Alexander Augst: ”De slipper att be om och vänta på arbetsgivarintyg” 

5. Vinnare och förlorare

Alexander Augst: ”Vinnare är de som bara jobbat i fyra månader, och ändå får ersättning, exempelvis bygglärlingar. Förlorarna är de byggnadsarbetare som blir långtidsarbetslösa”.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Den nya arbetslöshetsförsäkringen
  • *Regeringens förslaget baseras främst på betänkandet ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” som den dåvarande S-regeringen la fram i juni 2020.
  • Lagrådet ska nu granska lagrådsremissen.
  • Därefter lägger regeringen fram en proposition.
  • Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2025.
Katarina Connheim, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vinnare och förlorare med nya a-kassan – så påverkas byggnadsarbetarna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig