info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Tyvärr brister våra skyddsombud i jämställdhetsfrågor"

Amanda Borneke fick ta emot en störtflod av närgångna sms efter en artikel i Byggnadsarbetare där hon berättade om sitt jobb inom rivbranschen. Nu lyfts frågan: ”hur väl förberedda är Byggnads skyddsombud för liknande fall?"

Stephanie Olsson efterlyser mer stöd från Byggnads centralt i till skyddsombuden i form av kursmoment i skyddsombudsutbildningen. Kursmoment som behandlar stöd och hantering av sexuella trakasserier. Foto: Privat/Mostphotos

Näta är Byggnads nätverk för kvinnor inom byggbranschen och snickaren Stephanie Olsson är Nätas representant i Byggnads region väst. Hon har fått höra många liknande vittnesmål från kvinnor i branschen som Amanda Borneke berättar om.

– Direkt när man visar sig på arbetsplatsen så kommer ovälkomna inviter. De letar upp en på Facebook, de lägger brev på ens plats, skickar sms, när det enda man vill är att bli betraktad som en duktig yrkesarbetare, säger Stephanie Olsson.

Hon anser att Byggnads borde ta krafttag för att ge skyddsombuden mer kunskap kring hur den här typen av situationer ska hanteras. Dels behöver de lära sig hur de kan stötta kvinnorna, dels behövs konkreta råd, gärna i form av checklistor som vägledning när en förtroendevald ska hantera åtgärder kring en utsatt medlem.

– Tyvärr brister våra skyddsombud i jämställdhetsfrågor. Det måste in mer i utbildningen redan från början som en särskild del av utbildningen till skyddsombud.

Även Christer Carlsson, ombudsman på central nivå inom Byggnads och projektledare för ”En byggbransch för alla” tycker att mer krut borde läggas på att utbilda skyddsombuden så att de känner sig trygga med hur de ska agera om en medlem är utsatt.

– Det borde rimligen vara så att det ska finnas skyddsombud på plats som tar frågan på allvar, som har förmåga att lyssna och som ser det som en form av trakasserier och ett arbetsmiljöproblem som ska hanteras. Situationen för kvinnor i branschen är väldigt speciell, med ett slags permanent utanförskap och där det tyvärr finns en jargong som säger att ”lite får man tåla”.

Enligt Byggnads arbetsmiljöexpert Ulf Kvarnström finns ett det ett kursmoment i skyddsombudsutbildningarna, som handlar om trakasserier, bland annat sexuella trakasserier.

– Men det kommer in först i slutet av utbildningen. Utbildningarna till skyddsombuden sträcker sig över fyra år, totalt 12 dagar.

Stephanie Olsson anser att det behöver finnas kursmoment om sexuella trakasserier i varje steg av utbildningen, detta eftersom vissa deltagare inte får ta del av sista momentet.

– Skyddsombudsutbildningen är på fyra år. Samtidigt är ett förtroendeuppdrag ofta på tre år. Det går inte ihop.

Amanda Borneke hade tur. Skyddsombudet på hennes arbetsplats lyfte omedelbart ansvaret från hennes axlar när hon berättade vad som hänt och han driver frågan vidare.

– Om jag inte haft en stöttande arbetsgivare och ett kunnigt skyddsombud hade jag känt mig väldigt ensam i det här. Man behöver stöd, säger hon.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Tyvärr brister våra skyddsombud i jämställdhetsfrågor"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig