info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stressen på jobbet ökar – värst för arbetarkvinnor

Mer stress och minskad kontroll över arbetet. Så dystert kan förändringen av arbetslivet de senaste 25 åren sammanfattas, enligt en ny rapport från LO.

En ny rapport från LO visar att stressen och pressen ökat under en 25-årsperiod. Foto: Mostphotos

I rapporten ”Bättre och bättre dag för dag? – Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel” presenteras en dyster bild av arbetsmiljön i Sverige från 1990-talets början fram till och med 2016.

Mycket har försämrats snarare än förbättrats under perioden. Inte minst har stressen i arbetslivet ökat och arbetarkvinnor är särskilt drabbade.

Läs också Byggyrken högst upp på frånvarotoppen – kolla hur du ligger till

Ett sätt att mäta stress är att se om det finns möjligheter till pauser i arbetet. Enligt rapporten har andelen kvinnor i arbetaryrken som kan ta korta pauser som mest halva tiden ökat med 16 procentenheter – från 61 till 77 procent mellan 1991 och 2015.

Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger också att de på grund av arbetet har haft sådana fysiska besvär att det har varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.

Möjligheten att själv bestämma över arbetstakten ser också ut att ha minskat rejält, enligt arbetsmiljöstatistik från SCB. Hela sju av tio arbetarkvinnor anger år 2015 att de som mest halva tiden kan bestämma sin arbetstakt, en ökning med 20 procent sedan 1991. Minst utsatta är män inom bygg, där man alltså i högre utsträckning kan påverka sin tid. Men också här syns en försämring. Andelen har ökat från 32 till 39 procent under perioden.

När det gäller påfrestande arbetsställningar är det vanligast bland kvinnor i arbetaryrken, men männen kommer inte långt efter. År 2015 uppgav 56 procent av arbetarkvinnorna och 48 procent av arbetarmännen att de hade påfrestande arbetsställningar.

– Det arbetsgivarna ägnar sig åt är inget annat än arbetsmiljödumpning. Vi brukar prata om lönedumpning men det är minst lika allvarligt när arbetsgivare inte ser till att våra medlemmar får en bra arbetsmiljö, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO.

Utsattheten för buller och luftföroreningar har också ökat över tid. Särskilt utsatta för buller är män inom byggsektorn, där hela 77 procent av männen år 2015 var utsatta för högt buller minst en fjärdedel av arbetstiden, en ökning med drygt 20 procent jämfört med år 1991.

Vidare har sexuella trakasserier ökat inom samtliga grupper. Andelen arbetarkvinnor som utsatts minst en gång det senaste året har ökat från 7 till 15 procent.

Några ljuspunkter nämns också i rapporten. Arbetssjukdomar och arbetsskador som leder till sjukfrånvaro har minskat under perioden och arbetsgivarna har blivit bättre på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Stressen för män verkar inte heller lika påtaglig som för kvinnor. Här är det särskilt byggsektorn som utmärker sig. Medan omkring 40 procent av kvinnorna i offentlig sektor och industri år 2015 angav att deras arbete är så stressigt att de inte hinner prata om eller tänka på annat än arbetet, var motsvarande andel bland män i byggsektorn under 20 procent.

Läs hela rapporten här.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stressen på jobbet ökar – värst för arbetarkvinnor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig