info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stoppade tunnelbanekontraktet: Allvarlig kritik mot säkerheten

Brister i arbetsmiljö och brandskydd, fallrisker. Arbeten har stoppats av beställaren. Efter hävningen av kontrakt framkommer nu problem med säkerheten vid byggandet av nya tunnelbanan.

Niklas Bergman, förvaltningschef på Nya tunnelbanan, är kritisk till hur säkerhetsarbetet har fungerat. Foto: Region Stockholm

Det handlar om stationen i Barkarby, som är en del av av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby i Stockholm. I tre år har huvudentreprenören SBT Sverige AB jobbat där men nu, i samband med en hävning av kontraktet, framkommer att det varit allvarliga risker på bygget. Beställaren hävdar att skyddsföreskrifter och lag inte följts.

– Det har varit ett flertal brister i arbetsmiljön, bland annat allvarliga brister i brandskyddsarbetet. Då vi arbetar i tunnlar krävs till exempel utrymningsplaner, skyltning, fungerande kommunikationssystem, larm med mera och de har inte varit tillräckliga. Vi har gjort revisioner som påpekat detta. Vi har till och med stoppat jobbet för att de skulle åtgärda fel men vi tycker inte att det skötts  på ett tillräckligt bra sätt, säger Niklas Bergman, förvaltningschef på region Stockholm. Han är ansvarig för tunnelutbyggnaden inom ramen för beställaren Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Läs också Stora problem för tunnelbanebygget i Stockholm

Har det bara varit problem då det gäller brandskydd?

– Nej det gäller även annat arbetsmiljöarbete. Byggelanläggningen har inte varit tillräckligt fackmannamässigt utförd och kablar har legat helt oskyddade. De tar inte ansvar för gemensamma skyddsanordningar och skyddsverksamhet, som belysning, påkörningskydd och fallskydd. Det har varit fallrisker till exempel vid schakt och ledningsgravar.

Under arbetets gång har beställaren av arbetsmiljöskäl stoppat arbetena flera gånger, berättar han.

  • Hösten 2022 gjordes ett totalstopp av undermarksarbetena för hela anläggningen på grund av brister i brandskydd. Efter en månad kom jobbet igång i sin helhet-
  • Sommaren 2022 stoppades alla arbeten vid Barkarby station på grund av brister i brandsäkerhet.
  • Enligt beställaren har man också stoppat jobb flera gånger då vissa arbetsmoment inte har utförts säkert.

Enligt regionen utredde Arbetsmiljöverket 2020 ett sprängningstillbud på bygget, förra året en brand i en borrigg.

Har det varit problem under alla åren?

–  Vi har påpekat saker men det har blivit en försämring med brandskyddet. Sedan har vi sett brister i förhållande till sidoentreprenörer också.

Har ni varit rädda för olyckor?

– Ja det har vi. Vi har haft olyckor men som tur var inga allvarliga olyckor, inga dödsfall.  Men vi har haft en väldigt aktiv beställarorganisation, vi har tagit ansvar som byggherre för att säkerställa att inget allvarligt sker. För oss är det viktigt att alla som arbetar med nya tunnelbanan kommer hem efter en arbetsdag.

Fredrik Asklund

Fredrik Asklund är  biträdande operativ chef på SBT Sverige AB och ombud för Järfällaprojektet, sedan i februari. Alla risker är enligt honom åtgärdade.

– Det var ju aktuellt för över ett år sedan med stoppet.

Men regionen hävdar att det varit problem också på senare tid?

–  Jag har pratat med mina arbetsmiljö- och elansvariga och det här är frågor som är av mer vanlig löpande karaktär som man hela tiden måste hantera och åtgärda. På vilket projekt som helst kan man hitta bitar att jobba med men detta är en säker arbetsplats och har varit det under hela tiden jag har varit och jobbat här i alla fall, säger han.

”Det är provocerande att vi anklagas för att ha en farlig arbetsplats”

Hans uppfattning är att region Stockholm överdriver riskerna och letar efter fel.

–  Det är provocerande att vi anklagas för att ha en farlig arbetsplats.

Då det gäller brandskyddsarbete säger han att man har möte där brandskyddet tas upp och planeras varje morgon. Han är kritisk till utrymningssystem som tillhandahålls av regionen.

I konflikten om jobbet har båda parter hävt kontraktet. Först hävdes det av SBT Sverige AB med hänvisning till uteblivna betalningar.
Bolaget säger att man man bland annat inte fått ersättning för extra, tillkommande arbeten och att regionen ensidigt utfärdat vite.

Senare hävde Region Stockholm kontraktet. Enligt regionen har entreprenören inte levt upp till kontraktsvillkoren då det gäller bland annat tider, produktionsplaner och då det gäller arbetsmiljö inte följt skyddsföreskrifter, arbetsmiljövillkor och lag. Regionen hävdar att  SBT Sverige i maj  minskat personalen och avetablerat vilket lett till förseningar. SBT Sverige  uppger att underentreprenörer lämnat arbetsplatsen då konflikten gjorde att de riskerade att inte få betalt.

Regionen förnekar att man felaktigt innehållit betalning, samt hävdar att själva entreprenörens hävning är ett kontraktsbrott.

Totalt har 350 anställda jobbat på projektet som drivits i skift. SBT Sverige AB startades då tjeckiska Subterra startade verksamhet i Sverige.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stoppade tunnelbanekontraktet: Allvarlig kritik mot säkerheten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig