info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Ställningsbyggare vill stoppa utbildning

Stoppa niometersutbildningen i ställningsbyggande för byggnadsarbetare. Allt över tre meter ska byggas av utbildade ställningsbyggare. Det kräver Ställningsbyggarklubben Södra Skåne.

2006 infördes nya regler som gjorde utbildning obligatorisk för att få bygga ställning. Kraven delades in i tre klasser varav en var utbildningskrav för att få bygga ställning upp till nio meter. Många byggföretag har låtit sina anställda gå på kurs för att bli behöriga att bygga ställning upp till nio meter. Men Alexander Horvat, ordförande för Ställningsbyggarklubben Södra Skåne är kritisk till hur det fungerar i praktiken, både då det gäller utbildningen och när han ser resultatet i form av ställningar i Skåne.
– Jag tycker inte att det fungerar. Många ställningar är för dåligt byggda och det finns byggföretag som drar ner på utbildningen. Tanken är att den ska vara 16 timmar, men det finns de som bara har fyra timmar. Det säger sig själv att det inte blir bra, berättar han.
Frågan var uppe när ställningsbyggarklubben senast hade möte och nu har medlemmarna bestämt sig för att agera.
– Vi vill att niometersutbildningen antingen stoppas eller att man sänker höjden för vad de får bygga till tre meter. Högre ställningar ska byggas av ställningsbyggare med riktig utbildning, säger han.

Klubben förbereder nu en namninsamling och för att uppvakta Arbetsmiljöverket med sina krav. Alexander Horvat tycker visserligen det är bra att utbildningskrav infördes, men han anser att det blir en falsk säkerhet om man tror att man kan bygga höga ställningar efter en kort utbildningstid. Det räcker inte ens om man får 16 timmars utbildning för att bygga en niometersställning, menar han.
– Därför tycker vi att andra än ställningsbyggare bara ska få bygga ställningar upp till tre meter. Mer räcker inte deras utbildning till. En riktigt utbildad ställningsbyggare har först gjort 4 200 timmar i yrket och därefter gjort prov för kompetensbevis och yrkesbevis. Det är en helt annan sak, säger han.

Före 2006 behövdes ingen formell utbildning för att bygga ställningar. Det ändrades efter att Sverige infört reglerna enligt ett nytt EU-direktiv.
– Tanken var att det skulle bli en förbättring. Utbildningskraven diskuterades otroligt mycket, säger Åke Norelius, expert på ställningar på Arbetsmiljöverket. Enligt honom gör många företag i praktiken en kombination med studier för lärare och hemstudier. Tidigare granskade Arbetsmiljöverket att utbildningar uppfyllde kraven.
– Men vi granskar inte utbildningarna längre. Vi har inte tid efter nedskärningarna på verket, säger han.
Åke Norelius betonar att han och ställningsbyggarna i Skåne ännu inte haft kontakt i frågan.
– Men det är allvarligt om de upplever att ställningarna är väldigt dåliga. Det kan kanske behövs en kombination av åtgärder. Med tydligare regler, mer omfattande tillsynskrav, och man kan inte utesluta en ändring av utbildningskraven.

Men han tror att det är svårt att stoppa niometersutbildningen eller sänka behörighetskraven till tre meter.
– Jag tror inte vi kan ställa de kraven, för det skulle innebära så stora förändringar för branschen att det blir ogenomförbart, säger han.
Men det finns planer på att göra om ställningsföreskriften som är omodern och då kommer även utbildningskraven att diskuteras.

arrow_forward Senaste nytt