info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snickare riskerar fingrarna på jobbet

De senaste tre åren har olyckorna ökat inom byggbranschen. Snickare är värst drabbade visar en ny rapport från försäkringsbolaget AFA.

– Snickare skadar sig ofta när de ska såga eller skadar fingrarna när de ska skära med en kniv, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA.

I rapporten redovisar AFA olycksstatistik för olika yrkesgrupper i byggbranschen. Den visar att snickare är mest utsatta för olyckor, fram för allt med maskiner och verktyg. De två farligaste verktygen är sågar av alla slag och knivar. Cirkel- och tigersåg är två av de mest farliga sågarna när det gäller handhållna verktyg och klyvsågen när det gäller stationära maskiner.

Det näst farligaste för en snickare är olika fallolyckor eller att man ramlat från högre höjder, till exempel en ställning, vilket är vanligare än för andra yrkesgrupper inom bygg.
Skärskador beror ofta på att kniven slinter och ger skador på fingrar, i åtta fall av tio innebär dessa skador medicinsk invaliditet enligt rapporten.

Läs också Olyckor slår hårdast mot äldre byggnadsarbetare

– Det är skillnad mellan olika yrkesgrupper inom bygg. Snickare kapar oftare än till exempel elektriker, och de använder ofta en bock i sitt arbete. De använder maskiner i större utsträckning och det händer att man råkar köra in fingrarna i sågen. En byggarbetsplats kan vara farlig och komplex, det är inte som att sitta på kontor, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA försäkringar.

Antalet anmälda olyckor bland snickare har ökat de senaste åren. 2010 var det totala antalet olyckor bland träbyggnadsarbetare 1 008, 2015 var antalet 1 778 stycken olyckor. Men varför det ökat kan bero på flera saker enligt Mats Åhlgren.
– En orsak kan vara att anmälningsbenägenheten har ökat de senaste åren, men även sysselsättningsgraden.

Rapporten visar även skadeutvecklingen och olycksstatistiken för betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, elektriskt arbete, isolerings- och VVS-montörer. Alla yrkesgrupper är överrepresenterade i olycksstatistiken och bland godkända arbetssjukdomar. Elektriker än minst drabbad av alla grupper.

För unga i åldrarna 16 till 25 är risken att skada sig på maskiner och verktyg 1,5 gånger högre än genomsnittet. De har även en 1,9 gånger högre risk att skada sig på grund av att de skär sig på knivar eller andra föremål. Den äldsta åldersgruppen, 56 till 64 år, har 1,5 gånger högre risk att skadas av fallolyckor jämfört med genomsnittet.

Fakta

De vanligaste skadorna bland snickare är:

  • Finger/fingrar: 28 procent
  • Handled och/eller hand: 15 procent
  • Huvud, hals och ansikte: 14 procent
  • Ben: 9 procent
  • Arm: 8 procent
Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snickare riskerar fingrarna på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig