info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Olyckor slår hårdast mot äldre byggnadsarbetare

Säkerhetsmedvetenheten blir bättre med åren. Men trots det drabbas äldre byggnadsarbetare av fler allvarliga olyckor än yngre kollegor, visar en studie från Luleå tekniska universitet.

Med omkring 1 000 allvarliga arbetsolyckor per år är bygg med god marginal Sveriges farligaste bransch. Och äldre är mer utsatta än yngre.
‒ Vi kan se att just när det gäller allvarliga olyckor tycks benägenheten att råka illa ut öka med åldern. Den allra yngsta gruppen har också ökad olycksbenägenhet men sedan sjunker det innan det ökar igen, säger Magnus Stenberg, forskare i industriell produktionsmiljö på Luleå tekniska universitet.

LÄS MER:
”Måste få igång samverkan”
Uppgången bruten för arbetsskador

Att yngre byggarbetare råkar ut för fler allvarliga olyckor, alltså olyckor som resulterade i mer än en månads sjukskrivning, förklarar Magnus Stenberg med att denna grupp har kortare yrkeserfarenhet och är mindre säkerhetsmedveten.
‒ Attityder till hälsa och säkerhet förbättras med yrkeserfarenheten, sedan räcker inte det för att uppväga effekten som åldern bidrar med, säger han.

Läs också Snickare riskerar fingrarna på jobbet

”Tappar i fysisk förmåga”

Allra värst drabbad är åldersgruppen 56‒59 åringar. Men exakt varför kan forskningsresultaten inte svara på.
‒ Det är förmodligen en kombination av faktorer. Vi tappar i fysisk förmåga och balansen blir sämre när vi blir äldre. Vi vet också att arbetssjukdomar som rör belastning är ett problem inom bygg, det kan påverka. Sedan kan det också vara så att erfarna utsätts för mer riskfyllda arbetsmoment, men jag har inget belägg för skulle vara så, säger Magnus Stenberg.

Stress orsakar olyckor

Studien visar också att det finns en omständighet som ökar riskerna för samtliga åldersgrupper: stress. Bland de som dagligen känner sig stressade under arbetet har 38 procent råkat ut för allvarliga arbetsolyckor, medan motsvarande siffra för de som sällan eller aldrig upplever sig stressade är 12 procent.
‒ Det finns en tydlig koppling mellan om man upplever arbetssituationen som stressig och risken för olyckor. Har man en arbetsplats där planeringen är dålig upplever man i högre grad stress och det bidrar i sig till att antalet allvarliga olyckor ökar, säger Magnus Stenberg.

Studien bygger på en enkätundersökning som besvarats av 1 471 byggnadsarbetare som råkat ut för allvarliga arbetsplatsolyckor.
Undersökningen har gjorts med hjälp av AFA Försäkrings skaderegister och finansierats av AFA och Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Olyckor slår hårdast mot äldre byggnadsarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig