info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sjuk på semestern? Då kan du göra så här

Sjuk på semestern när solen gassar är inte kul. Men du kan vara lugn – du kan spara din semesterdag till senare. Vi förklarar hur.

Blir du sjuk under semestern är det smart att sjukanmäla sig. Foto: Mostphotos

Semesterlagens syfte är att gynna folkhälsan. Vid sjukdom ska man därför sjukanmäla sig. Tanken är att semestern ska ge dig ny energi och tid för rekreation. Därför får du byta ut din semesterdag mot en sjukdag och spara semesterdagen till ett annat tillfälle.

Det är viktigt att du ”utan dröjsmål”, det vill säga samma dag, kontaktar din chef, berättar att du är sjuk och att du önskar avbryta din semesterledighet. Du måste också hålla chefen informerad hur många sjukdagar det blev. Sjukintyg från läkare ska lämnas in om du är sjuk i mer än sju dagar, precis som vanligt.

Läs också Så säger du nej till svärfars veranda

Om ditt barn blir sjukt och du behöver vabba, kan du också tillfälligt avbryta din semester och spara semesterdagen/dagarna till senare.

Detta gäller även vid vård av närstående.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Fler semestertips!
 • Så hög ska semesterlönen vara…
  Enligt semesterlagen får du 12 procent uppepå intjänad lön. Men Byggnads har förhandlat fram mer. För timavlönade på byggavtalet ska semesterlönen vara 13 procent på intjänad lön. För timavlönade på entreprenadmaskinavtalet är det 13,1 på intjänad lön. För månadsavlönade gäller särskilda regler. Plåt- och ventavtalet 13,2 procent på intjänad lön.
 • Nyanställd…
  Du har rätt till fem veckors semester oavsett om du är anställd tills vidare, nyanställd eller på provanställning. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda beroende på hur länge du har jobbat i företaget. Du har rätt till 25 betalda semesterdagar om du jobbat ett helt år fram till den 31 mars i år.
 • Rätt till sammanhängande ledighet på sommaren…
  Du har rätt till minst fyra sammanhängande semesterveckor under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Om du har specifika önskemål, till exempel fem veckor mitt i vintern, har du inte samma rätt. Då gäller det i stället att försöka komma överens med arbetsgivaren.
 • Semester mitt under uppsägningstid…
  Om du blir uppsagd eller säger upp dig och har intjänad semester, då har då rätt att ta ut den i tid eller pengar. Om arbetsgivaren vill lägga ut semesterledighet under uppsägningstid måste han/hon ha den anställdes samtycke (gäller i första hand när arbetsgivaren säger upp).
 • Att spara semesterdagar till nästa år…
  Du kan spara fem semesterdagar till nästa år. Du får spara dem i max fem år.
 • Sjukskrivna tjänar också in semesterdagar…
  Oavbruten frånvaroperiod på grund av sjukdom är semesterlönegrundande under ett intjänandeår. Semesterdagar tjänas även in under föräldraledighet, vård av sjukt barn, vård av närstående, sjukdom, ledighet på grund av smittorisk, svenskundervisning för invandrare, ledighet för facklig utbildning, viss militär utbildning, militär repetitionsutbildning, civilförsvarsutbildning.
 • Nyanställd: Få koll på antalet betalda semesterdagar
  Räkna först ihop hur många dagar du varit anställd i företaget under perioden 1 april förra året fram till 31 mars i år: Även lördagar, söndagar, helgdagar. Exempel: Du har jobbat i företaget i 243 dagar fram till 31 mars i år. Dela antalet dagar 243 med årets alla dagar 365 =0,665. Multiplicera 0,665 med 25 semesterdagar=16, 625 avrundas uppåt till 17 dagar. Du har rätt till 17 betalda dagar.

Källor: Byggnads. Lawline, Wikipedia
Semesterlagen: https://lagen.nu/1977:480

Därför har vi fem veckors semester

1931 infördes i Arbetarskyddslagen en rekommendation om semester. Med stöd av den lyckades flera fackförbund förhandla sig fram till avtal om rätt för medlemmarna att ha en veckas ledighet med minimilön. Oftast var den veckan förlagd i anslutning till midsommarhelgen. Detta var det första steget mot den lagstiftning vi har idag.

1938 lagstiftades det om rätt till två veckors semester. Tanken var att detta skulle gynna folkhälsan. Socialdemokraterna har varit drivande vid varje utökning av antalet semesterveckor, under åren 1951, 1963 och slutligen 1978, då fem veckors semester infördes.

•1938: 2 veckor
•1951: 3 veckor
•1963: 4 veckor
•1978: 5 veckor

Nina Christensen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sjuk på semestern? Då kan du göra så här

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig