info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rev asbest utan skydd i SBB:s lägenheter: "Boende får i sig fibrer"

Snabbväxande storbolaget SBB:s underentreprenör Cattics arbetare rev ut asbest utan skydd i ett hundratal lägenheter. Trots protester fortsatte det förbjudna jobbet – och även idag finns brister i asbesthanteringen.

Här i bostäder på Stensikagatan 1–11 i Tidaholm, och i hundratals andra SBB-lägenheter, har oskyddade arbetare slitit loss asbestmaterial och utsatt sig själva och boende för fara. Bilden till höger är asbestrivning på en annan adress. Foto: Google/Privat

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) grundades 2016 av tidigare socialdemokratiska politikern Ilija Batljan. Fastighetsbolaget har specialiserat sig på att äga social infrastruktur, till exempel äldreboenden och skolor och förvaltar även 13 000 hyreslägenheter i Sverige. Man har växt enormt och 2019 hade man ett fastighetsvärde på hela 79,5 miljarder kronor.

– SBB är nu Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur, sa Ilija Batljan i förra årets årsredovisning.

Ilija Batljan, grundare av SBB.

Men allt runt SBB har inte skötts fläckfritt. När Byggnadsarbetaren lägger ut en fråga om arbetsförhållanden i olika Facebookgrupper för rysktalande i Sverige, får vi svar från en arbetare som jobbat för Cattic, en underentreprenör som renoverar lägenheter åt SBB.

På lördagar var det jobb sju timmar, från åtta till tre.

Arbetare som jobbat för Cattic.

Arbetaren vill inte träda fram med namn, men berättar att han och flera andra på Cattics litauiska bemanningsföretag Sildukai jobbat för mycket och fått dåliga löner.

Läs SBB:s och Cattics svar här.

Vi får ta del av Sildukais lönespecifikationer från en månad 2018, där det framgår att många arbetare jobbade betydligt mer än tillåtet. Flera personer jobbade runt 250 timmar, en av dem hela 259 timmar, vilket är långt mer än vad arbetstidslagen tillåter.

– I veckorna var det jobb tio timmar per dag, från sju till fem. På lördagar var det jobb sju timmar, från åtta till tre. Så var det hela tiden, berättar arbetaren.

Han säger att han och de litauiska kollegorna ville ha normala, svenska arbetstider och lediga helger, men att de inte vågade säga ifrån eftersom arbetsledningen lovade att skicka hem dem som protesterade.

I lönespecifikationerna ser vi att flera anställda bara får 100 kronor i timmen.

En av arbetarnas lönespecifikationer. Han har arbetat hela 259 timmar på en månad och tjänat 110 kronor i timlön.

Något som verkar betydlig värre är det som skett när Cattic, med Sildukais arbetare, under lång tid rivit ut och renoverat SBB:s lägenheter i Motala, Tidaholm och Skara. När vi pratar med personer som följt arbetet som skedde under flera år fram till 2019, får vi veta att det inte skötts korrekt. Man har velat tjäna tid och rivit ut kök och badrum utan att vänta på asbestsanering. Misstänkt asbest har slitits loss och slängts i öppna containrar.

En person med insyn i Cattics arbete berättar att inte bara arbetarna själva, utan även hyresgäster och andra byggnadsarbetare, som exponerats för det farliga materialet.

När erat folk tar bort diskbänken i köket och gör om rördragningen i badrummet har de sönder kaklet vilket leder till att de frigör asbest. Detta gör att erat folk, mitt folk samt de boende i husen får i sig asbestfibrer.

Mejl från Corvara till Cattic.

– De rev en massa diskbänkar, kakel och badrum utan skydd. De körde på i ullstrumporna. De fick påpekande om att man inte kunde göra så, men fortsatte ändå, säger personen.

Saneringsföretaget Corvara, som anlitades för att ta bort asbesten i lägenheterna, försökte gång på gång stoppa det farliga jobbet. Byggnadsarbetaren får ta del av mejlkonversationer med bilder, där medarbetare på Corvara i upprörd ton påpekar farorna för Cattic:

”Så här ser det ut i lägenheterna vi kommer till. När erat folk tar bort diskbänken i köket och gör om rördragningen i badrummet har de sönder kaklet vilket leder till att de frigör asbest. Detta gör att erat folk, mitt folk samt de boende i husen får i sig asbestfibrer. Det räcker med en fiber för att ev bli sjuk i asbestrelaterade sjukdomar.”

Bortslitna kakelplattor som frigör asbest i en av SBB:s lägenheter.

Ett annat mejl från Corvara visar ett farligt jobb med asbest runt rör och personen som skickat mejlet påminner om att man inte bättrat sig:

”Vi har fått veta att många rör och rörböjar har rivits innan vi startat sanering av de här källarna. Vi kommer inte att gå in i dessa källare innan det är säkerställt att asbesten har förts bort på rätt sätt.

Vi har tidigare vid ett flertal tillfällen talat med tidigare arbetsledning och påtalat problemen med att man river bort diskbänkar så att man skadar kakelrad som vi ska sanera. Detta har inte blivit bättre så om vi ska fortsätta detta samarbete måste detta omedelbart åtgärdas.”

Valhallagatan 38–42 i Skara är en av många adresser där asbest har rivits utan skydd och där boende och andra exponerats. Foto: Google maps

Asbestexperten Roger Flodin på Previa får se bilderna i mejlen och reagerar direkt.

– Man har brutit mot reglerna. Man får inte riva asbesthaltigt material om man inte har utbildning och tillstånd och gjort läkarundersökning. Det ska vara inplastat och finnas en sluss, det ska inte vara öppet på det här sättet, säger han.

Jag larmade gång på gång mina chefer men varför de inte åtgärdade det kan jag inte svara på.

Fredric Edin, tidigare marknadsansvarig på Cattic.

Byggnadsarbetaren får tag på Fredric Edin, som under 2017–2019 jobbade som marknadsansvarig på Cattic och enligt personer vi pratar med ska ha haft ansvar för asbestjobbet.

Asbestrivning utan skydd – vad gick snett?

– Först vill jag säga att jag inte varit ansvarig för asbestarbetena. Mitt ansvar var att boka entreprenörer, däribland asbestsaneringsföretaget Corvara. Arbetsledningen på plats var ansvarig för byggnadsarbetena. De bröt mot reglerna och tog loss asbest innan den riktiga saneringen. Det där var jag aldrig inblandad i. Corvara larmade mig om vad som hände.

– När jag blev larmad hade det här pågått under en längre tid. Man hade själva brutit loss kakelplattor i ett hundratal lägenheter innan Corvara kom in.

Det här låter allvarligt. Varför har det inte stoppats?

– Jag vet inte. Jag larmade gång på gång mina chefer men varför de inte åtgärdade det kan jag inte svara på.

Vad fick du för svar?

– Att jag inte skulle bry mig om det, att jag skulle titta framåt. Till slut blev jag så obekväm att jag fick gå.

På grund av att du varnade om asbestproblemen?

– Ja.

Hur agerade SBB som beställare?

– När min kontakt på SBB fick veta hur det såg ut med asbesten, pressade han Cattic både skriftligt och muntligt. Men inget hände.

2019 bytte Cattic taktik när det gällde asbesten. Istället för att låta ett externt bolag ta hand om saneringen i SBB:s lägenheter, startade man företaget Zanerab och började hantera asbesten själva. Men det har uppdagats brister i jobbet. Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelanden i år påpekat flera problem.

Vid en kontroll av en renovering för SBB fraktade en av de anställda på Zanerab misstänkt asbestmaterial i en bil bort till en container. Arbetsmiljöverket skriver om ”risk för kontaminering och exponering” och ifrågasätter om det fanns transporttillstånd.

Arbetare har jobbat med skägg, vilket upphäver funktionen för andningsskydd, skyddsslussar har varit felbyggda och farliga, nödvändig vattenförsörjning har saknats och det har förekommit otillåtet ensamarbete.

Men den allvarligaste kritiken från Arbetsmiljöverket kom i september. Inför rivning på fem adresser i Skara fanns det inte en enda anställd i Zanerab. Bolaget hyrde in all personal, vilket inte är tillåtet eftersom Zanerab innehar asbesttillståndet och ska ha utbildade anställda.

Man riskerade därför en sanktionsavgift.

Läs SBB:s och Cattics kommentarer om problemen här.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rev asbest utan skydd i SBB:s lägenheter: "Boende får i sig fibrer"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig