info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

SBB: "Behöver rättas till omgående"

"Vi har fått veta att många rör och rörböjar har rivits innan vi startat sanering av de här källarna. Vi kommer inte att gå in i dessa källare innan det är säkerställt att asbesten har förts bort på rätt sätt." Byggnadsarbetaren har fått ta del av mejlkonversation, där ett saneringsföretag vädjar till Cattic att sluta sin farliga rivning. Bilden är från ett av mejlen. Foto: Privat

Byggnadsarbetaren försöker nå Mikael Fahlén, vd och styrelseledamot i Cattic och Zanerab, för att ställa direkta frågor om den farliga asbesthanteringen och de anställdas dåliga villkor. På Cattic vill man se frågorna i förväg, men skickar istället ett mejlsvar signerat Jenny C Skoglund, ansvarig för ekonomi och inköp:

Arbetare som jobbat för Cattic har gång på gång slitit bort asbestmaterial utan skydd i SBB:s lägenheter fram till 2019. De själva, boende i husen och andra personer har exponerats. Varför fortsatte det farliga arbetet, trots påstötningar från Corvara?
”Vi fattade ett gemensamt beslut att utbilda egen personal för att hantera rivning och sanering på ett tryggt och säkert sätt för oss alla. Vår absoluta ambition inom bolaget är att säkerställa en trygg arbetsmiljö, som också ligger till grund för oss att vägleda/vägledas”.

Varför sparkades marknadsansvarige Fredric Edin när han larmade om asbest?
”Fredric arbetade som säljare och var tvungen att lämna oss på grund av arbetsbrist. Även om han var en god och hjälpsam medarbetare som alltid ställde upp fanns tyvärr inte utrymme för denna tjänst.”

Arbetare har jobbat över 250 timmar i månaden, vilket är olagligt. Hur kommenterar du det?
”Dessa uppgifter stämmer ej.”

Zanerab har i år fått kritik av Arbetsmiljöverket för flera problem med arbetsmiljön, bland annat ensamarbete, felaktiga slussar och avsaknad av anställda. Hur kommenterar du det?
”De punkter du nämner är en följd av Arbetsmiljöverkets sätt att arbeta. Arbetsmiljöverket gör kontinuerliga besök där vi får tilldelat ett inspektionsmeddelande. Vi ser detta som någonting positivt. Vi har en god kommunikation med varandra och vi uppskattar deras närvaro då det ligger helt i linje med vår filosofi om att utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.”

Peter Olausson, teknisk chef på SBB, svarar på Byggnadsarbetarens frågor.

Arbetare som jobbat för Cattic har under renovering av era lägenheter i Motala, Tidaholm och Skara gång på gång slitit bort asbestmaterial utan skydd under flera års tid fram till 2019. De själva, boende i husen och andra personer har exponerats. Hur har det här kunnat fortsätta?

– Saneringsföretaget Corvara påpekade att när Cattic förberedde för sanering så plockade de bort köksstommar för att underlätta för saneringen. Men när de plockade bort diskbänkar som var fogade mot kaklet, så kunde kakelplattor skadas eller trilla ner. Corvara lyfte det med entreprenören, berättade att det innebar en risk. SBB kallade därför omedelbart in alla inblandade parter i projektet till ett möte där vi tog upp bristerna som hade lyfts av Corvara och ställde krav på att entreprenören fick se över sina rutiner och omedelbart upphöra med dessa arbeten till efter att asbestsanerigen var utförd.

– Uppmaningen att vidta rättelse framfördes även via formellt brev till entreprenören. Sedan hörde jag att det tog tid innan det var implementerat överallt. Vi var tvungna att stöta på för att se att det här hade upphört.

Vilka krav ställde ni på Cattic?

– Vi ställde krav att de måste öka sin kompetens och kunskap om asbest hos sina anställda. De utbildade sig till certifierade sanerare, efter våra påtryckningar. Vi såg att det fanns kompetensbrister och löste det genom att ställa krav på utbildning.

Ni som beställare har också ett ansvar i detta. Vilka kontroller har ni gjort?

– Vi gör stickprover och jag vet att Arbetsmiljöverket har varit på plats och gjort oanmälda inspektioner. Kontrollerna visade att man uppfyllde kraven.

Arbetare har jobbat för Cattic i över 250 timmar i månaden.

– Det låter inte alls bra. Vi försöker motverka sådant här och säkerställa att de som jobbar har schyssta villkor. Vi har ställt krav på att det här bolaget ska ha ett avtal med facket. Det hade de inte när vi startade vårt samarbete. Men eftersom vi ställde det kravet så har de nu ett avtal med facket och därmed kollektivavtal. På så sätt säkerställer vi avtalsenliga villkor.

Arbetsmiljöverket har påpekat flera brister i Zanerabs arbete. Hur ser du på det?

– Jag har fått information om att Arbetsmiljöverket kom till ett av våra byggprojekt och jag bad då om att få se dokumentationen från det besöket. I ett avslutbrev från Arbetsmiljöverket står det att man nu uppfyller kraven efter inspektionsmeddelandet om brister i april.

I en inspektion den 8 september i år står det om fortsatta brister med organisation, ensamarbete, felaktiga slussar, vattenförsörjning, ergonomi och avfallstransport. Hur ser du på att det fortfarande finns brister i arbetet?

– Det känns inte bra. Det här behöver rättas till omgående. Jag kände mig trygg att vi i det tidigare inspektionsbeskedet fått en kvittens på att bristerna hade åtgärdats. Om man inte kommer till skott med det här måste samarbetet ses över. Arbetsmiljöfrågan är väldigt viktig för oss.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: SBB: "Behöver rättas till omgående"