info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
BluebeamMAN V16-17

Ras för bostadsbyggandet – minskar med 16 procent

Bostadsbyggandet fortsätter att bromsa in. Störst är nedgången för bostäder i flerfamiljshus.

Preliminära siffror från SCB nu på förmiddagen visar att det påbörjades 39 100 lägenheter under de tre första kvartalen 2018. Det är en minskning jämfört med de tre första kvartalen 2017. Då påbörjades 46 700 lägenheter, vilket innebär att bostadsbyggandet gått ner med 16 procent.

Av de lägenheter som påbörjats i år finns 30 700 i flerbostadshus. Vilket innebär att bostadsbyggandet i just flerfamiljshus rasat med 18 procent jämfört med 2017.

Läs också Ras för bostadsbyggandet i Stockholm

En stor del av nedgången av produktionen för flerbostadshus går att hitta i Stockholm. Där har bostadsbyggandet bromsat in kraftigt. I de två andra storstäderna Göteborg och Malmö ligger bostadsbyggandet på en högre nivå i år jämfört med förra året. Framförallt går det bra i Göteborgsområdet.

För bostäder i småhus ser det något bättre ut. Där är nedgången i år 11 procent då 8 400 lägenheter i småhus har påbörjats under årets tre första kvartal.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 800 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 230 lägenheter under motsvarande period 2017.

Annons
Onebolt 640×240 V17-20
arrow_forward Senaste nytt
Annons
LBrador 250×600 V9-20