info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Protest mot dammbeslut: "30 dödsfall extra per år"

Sveriges samlade arbetsmiljömedicinare upprörs av Arbetsmiljöverkets beslut att inte sänka gränsvärdet för det skadliga kvartsdammet. "Att inte sänka leder till 16-30 dödsfall extra per år", säger överläkare Maria Albin.

Igår skrev vi om Arbetsmiljöverkets beslut att inte sänka gränsvärdet för kvartsdamm, som bland annat kan ge silikos och lungcancer.
Under lång tid har de arbetsmiljömedicinska experterna krävt en halvering av dagens gränsvärde för kvartsdamm för att minska riskerna för arbetare. Från dagens 0,1 milligram kvartsdamm per kubikmeter luft, det värde en arbetare får utsättas för i genomsnitt under en arbetsdag.
– Egentligen borde det sänkas ännu mer, ner till en fjärdedel för att arbetare inte ska skadas, säger Maria Albin, som är överläkare och professor vid institutet för miljömedicin i Stockholm.

Men nu har alltså Arbetsmiljöverket beslutat att inte sänka gränsvärdet alls med motiveringen att hälsoeffekterna vid en sänkning är för små, i förhållandena till kostnaderna för företagen.
– Jag är chockad över att man inte tagit till sig den samlade kunskapen om skaderiskerna. Hade man sänkt gränsvärdet hade vi kunnat spara 16-30 dödsfall per år i silikos, lungcancer, kol och njursjukdomar, säger Maria Albin.
Enligt henne hade en sänkning till hälften dessutom inneburit att 22-40 sjukdomsfall i silikos kunnat förhindras.

Läs också De jobbar med farliga kvartsdammet: "Är orolig"

LÄS MER:
Trots forskarnas varningar-gränsvärdet på kvarts sänks inte
Arbetares liv vägs mot arbetares kostnader

Arbetsmiljöverket hade först ett förslag om att gränsvärdet skulle sänkas till hälften. Detta drogs dock tillbaka efter en remissomgång, där arbetsgivarna sa nej till en sänkning.
När detta stod klart protesterade ledande arbetsmiljömedicinska experter i en skrivelse till Arbetsmiljöverket. Bakom skrivelsen står bland andra Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening och verksamhetscheferna för de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet. De representerar arbetsmedicinare, företagsläkare, yrkeshygieniker och forskare, med flera.
– Vi är alla mycket oroade och Arbetsmiljöverket underlåter helt att ta hänsyn till det indviduella rättighetsperspektivet. Här utsätts arbetare för en oacceptabelt hög risk att skadas och dö, trots att man vet om riskerna, säger Maria Albin.

Jens Åhman är enhetschef på Arbetsmiljöverket.
Varför sänker ni inte gränsvärdet, trots kritiken?

– Vår bedömning är att en halvering av gränsvärdet skulle minska risken med något ytterligare fall per år, samtidigt som kostnaden skulle bli två miljarder kronor för företagen, samt ytterligare kostnader varje år.
Arbetsmiljömedicinska forskare säger att arbetare riskerar att skadas och dö i onödan om man inte sänker gränsvärdet. Kommentar?

De utgår från sina siffror och sitt sätt att bedöma och räknar bland annat in flera sjukdomar än vi. De utgår från ett annat underlag, säger Jens Åhman.
Han anser att för stor vikt läggs vid gränsvärdet och att man istället mer bör diskutera hur exponeringen på arbetsplatserna kan minska.

Maria Albin är kritisk till Arbetsmiljöverkets beräkningar både då det gäller antalet sjukdomsfall och kostnaderna.
– Vi har bland annat utgått från ett omfattande vetenskapligt granskat underlag som man gjort inför att det infördes ett halverat gränsvärde i USA, precis som vi borde gjort i Sverige. I det underlaget finns en samhällsekonomisk beräkning som visar att hälsovinsterna med att sänka gränsvärdet är så stora att de är större än kostnaderna.

LÄS MER:
”Arbetare riskerar att bli sjuka och dö i onödan”.
Kvarts i byggdamm skördar liv
”Jag hade lungor som en 65-åring”

Läs också Alarmerande resultat i dammkoll: "Skadas för livet"

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Protest mot dammbeslut: "30 dödsfall extra per år"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig