info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De jobbar med farliga kvartsdammet: "Är orolig"

Dammet på bygget skördar liv. Samtidigt hanteras det varje dag på bygget.
”Visst är jag orolig, jag vet ju att riskerna finns”, säger Felix Thomsson, markarbetare och skyddsombud.

Markarbetarna Felix Thomsson och Johannes Andersson. Foto: Margite Fransson

Felix och kollegan Johannes Andersson, har just lyssnat på ett föredrag om riskerna med kvartsdamm. Damm är generellt sett farligt, men för kvartsdamm är reglerna extra stränga. Orsaken: kvartsdammet kan ge lungcancer, silikos och lungsjukdomen kol.
Men det tar många år och därför negligeras farorna ofta.

Också Johannes Andersson känner oro inför riskerna. Han jobbar i sitt dagliga jobb med material som innehåller kvartsdamm.
– För mig är det till och från. Men jag försöker minska risken så mycket jag kan. Jag vattnar materialet jag jobbar med, om det är torrt, säger han.

Läs också Kvartsdamm på bygget skördar liv

Johannes Andersson skyfflar krossade bergmassor som innehåller kvarts.

Just nu pågår Byggnads Arbetsmiljövecka som handlar om kvartsdamm och annat damm. Runt 1 500 arbetsplatsbesök ska avverkas och skyddsombud på arbetsplatserna och regionala skyddsombud ska göra skyddsronder för att kolla hur dammet hanteras.

Johnny Rindebrandt, regionalt skyddsombud från Byggnads Stockholm-Gotland, har varit ute på flera granskningar och är djupt oroad.

– På många ställen har de ingen kunskap alls. Igår var jag på ett bygge där det var rent kaos. Ingen hade en aning, från beställare ut till de som arbetade på bygget. Man blandade bruk inomhus, använde dammsugare fel och det låg betongspill överallt, berättar han.

– På många ställen har de ingen kunskap alls. Igår var jag på ett bygge där det var rent kaos.

Värst har han upplevt att det är på mindre och medelstora företag, men problemen med damm finns överallt, på alla byggen. Arbetsgivaren är ansvarig för att anställda inte utsätts.

– De som får lida är de som utför arbetet. Det är ju folk som dör av lungcancer och silikos. Men det kan ta 10-30 år och då är arbetsplatsen glömd för länge sedan, säger han.

Nu har han och Byggnads-kollegan precis avslutat kursen på Veidekke-bygget i nordvästra Stockholm där Johannes Andersson och Felix Thomsson jobbar.

Hur hanterar ni dammet här? Byggnads representanter Johnny Rindebrant och Rikard Mossberg är på besök för att hålla kurs och göra en rundvandring på bygget. Till vänster Felix Thomsson och Johannes Andersson.

Det är ett husbygge med nyproduktion. För markarbetena kommer värsta dammet från kapning av betongplattor med motorkap, av hantering av singel och av damm som sprids från transportband som fraktar sten-och schaktmassor.

– Jag tror att många tänker att det inte är så farligt med damm utomhus. Vissa kör motorkap utan att använda vatten för att få bort dammet, säger Johannes Andersson.

Fakta: Kvartsdamm

Här finns kvartsdamm:

  • brytning, krossning, hantering av sten
  • slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
  • gjutning med kvartssand
  • sandblästring
  • stenläggning
  • rivningsarbeten
  • anläggningsverksamhet, till exempel tunneldrivning.
    (Källa: Arbetsmiljöverket)

Felix Thomsson blev redan som lärling upplärd i att damm är farligt och som skyddsombud ska han hålla koll på risker och skydd.  Men kvartsdammet är förrädiskt. Det farliga med dammet är att de minsta och skadligaste kornen som når ut i lungorna, inte är synliga.
Han har själv upplevt att en kollega fått problem.
– Han gjorde tester och låg i någon riskzon, säger han.

Kvartsdamm finns i en mängd material på ett bygge. Inomhus är rivning och slipning av betong något av det värsta. Traditionellt är rivning känt som värst då det gäller damm.

– Men det har blivit allt värre med dammet i nyproduktion. Kvartsexponeringen ökar där. Idag torrslipar man mer betong och det kommer färdiga betongväggar som man behöver bila i, säger Johnny Rindebrant.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De jobbar med farliga kvartsdammet: "Är orolig"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig