info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Om din arbetsgivare köps upp - tänk på det här...

Just nu pågår stora uppköp av bolag i olika sektorer i byggbranschen. Men vad gäller för dig vid ett uppköp?

Foto: Vectorstock

Nyligen meddelades det att Xervon förvärvar IBS Byggnadssställningar. Samtidigt köps bolag efter bolag upp inom golvbranschen. Men vad gäller för de anställda när ens arbetsgivaren köps upp?

  • Grundreglerna finns i lagen om anställningsskydd och i medbestämmandelagen. Du behåller till exempel din anställning. Du behåller också alltid lönen och dina tidigare anställningsvillkor. Lagen om anställningsskydd innehåller ett förbud mot uppsägningar i samband med en verksamhetsövergång, om man vill säga upp folk som en direkt följd av uppköpet. Den som inte aktivt har tackat nej, följer med automatiskt.
  • Uppsägningar får inte grundas på verksamhetsövergången i sig, men om det blir övertalighet och arbetsbrist kan det nya bolaget säga upp folk. Anställningstiden från förra arbetsgivaren plussas då ihop med tiden hos den nya. Det är en viktig regel och tryggar personer som har lång anställningstid och det påverkar därmed också turordningen samt vilken uppsägningstid som gäller. Det påverkar även dina rättigheter till återanställning om företaget anställer folk efter en nedgångsperiod.
  • Det bolag som köper upp det företag du tidigare arbetade på, tar över både rättigheter och skyldigheter som den tidigare arbetsgivaren hade. Ditt anställningsavtal behöver alltså inte skrivas om för att gälla. Den nya arbetsgivaren kan dock skriva om avtalet. Håll då koll på alla detaljer. Den nya arbetsgivaren har inte rätt att ändra villkoren.
  • Den tidigare arbetsgivaren ansvarar för intjänad lön till exempel semesterlön och semesterersättning, när detta kan kopplas till tiden före övergången.
  • Om friskvårdsersättning och andra förmåner, t ex lunchkuponger, inte förhandlats fram i en förhandling med facket, utan bestämts ensidigt av din gamla arbetsgivare, har den nya arbetsgivaren rätt att göra mindre förändringar av detta.
  • Om det finns kollektivavtal så gäller speciella regler. Anställningsvillkor som gäller hos den gamla arbetsgivaren ska fortsätta att gälla i ett år, till exempel regler om övertid, semester, arbetstidsförkortning och andra förmåner som förhandlats fram och som finns i kollektivavtalet.

Regler för verksamhetsövergång finns i LAS 6b § och 7 §, MBL 28 § samt i kollektivavtal.

Källa: Unionen

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Om din arbetsgivare köps upp - tänk på det här...

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig