info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombudet Markus om nya styrets önskan: "Det är inte i min roll"

”Låt staten ta över de regionala skyddsombuden!” Den nya majoriteten vill separera facket från ett av sina viktigaste uppdrag. Men vad händer med säkerheten och vem ska betala?

Det regionala skyddsombudet Markus Persson, från Byggnads region Mälardalen, är ute på uppdrag. Foto: Anna Bredberg

Det är tidig morgon i Rimbo. Det regionala skyddsombudet Markus Persson från Byggnads region Mälardalen är på uppdrag. Han har anmält sin närvaro på platskontoret och står nu och småpratar med det lokala skyddsombudet – Zacharias Welknert. Sakta börjar de röra sig ut på bygget. Bottenplattan är klar, nu pågår arbete med takkonstruktionen. Det är Tranviks Hus som bygger i egen regi. I framtiden ska de tillverka prefabhus i fabriken.
– Jag tittar efter fallrisker då det är arbete på hög höjd. Sedan är det många tunga lyft med kranen. Vid den här typen av jobb är det viktigt att inte stressa, säger Markus Persson.

Byggnadsarbetaren är på plats för att ta ett snack om skyddsombudens roll i framtiden. Dagens system med fackligt utsedda regionala och lokala skyddsombud hänger nämligen löst. De fyra partier som bildar regeringsunderlaget har uttalat att de vill tvätta bort kopplingen mellan fack och skyddsombud. De vill ha lokala skyddsombud som väljs av arbetstagarna på arbetsplatsen och som inte behöver något godkännande från facket. När det gäller de regionala skyddsombuden vill Sverigedemokraterna, SD, att de ersätts med självständiga arbetsmiljörådgivare på Arbetsmiljöverket.
– Det stora problemet med dagens system är den politiska kopplingen och fackets vetorätt när de utser skyddsombud, säger Magnus Persson, SD, ordförande i Arbetsmarknadsutskottet och som själv tidigare varit skyddsombud på Byggnads.

Skyddsombuden Markus Persson (i mitten) och Zacharias Welknert (till höger) är väl medvetna om att deras arbetssituation kan förändras framöver. Foto: Anna Bredberg

Bygget i Rimbo är något utöver det vanliga för Zacharias Welknert. Som skyddsombud är han van vid betydligt mindre projekt. Han har gått nästan alla arbetsmiljökurser som finns, men nu sätts han på prov.
– Det är många nya byggmoment där jag inte har en aning om vilka regler som gäller. Då är det väldigt bra att kunna ringa, säger han och nickar mot kollegan Markus.
Markus Persson brukar få några samtal per vecka från lokala skyddsombud.
– Det kan handla om att arbetsgivaren har en annan uppfattning och då vill de stämma av med mig. Ofta är det småsaker som behöver klaras ut. Akuta stopp och andra nödutryckningar händer inte så ofta.

De båda skyddsombuden är väl medvetna om att deras arbetssituation kan förändras framöver. Zacharias Welknert blev vald av arbetskamraterna, vilket han tycker är bra. Själv tycker han att han inte är politisk i rollen som skyddsombud.
– Jag bryr mig inte om politiken. När jag började utbilda mig till skyddsombud var det en del som sa ”jaså, du ska bli sosse nu”. Men det fungerar inte så. Jag fokuserar helt på att vi ska ha en så bra arbetsplats som möjligt.

Läs mer: Arbetsmiljöverket: ”Det skulle bli en jättestor omställning”Så många regionala skyddsombud finns det inom LO-förbunden. Byggnads har 113.


Även Markus Persson säger att han som regionalt skyddsombud lägger allt krut på att göra arbetsmiljön så bra som möjligt och att han inte har någon dagordning för att värva byggnadsarbetare till Socialdemokraterna.
– Det är inte i min roll som skyddsombud, det kan jag inte säga. Vi är inte emot någon när vi kommer ut. Vi försöker bara visa på lösningar som gör att olycksrisken och sjukskrivningarna minskar.

På Byggnads finns det 113 regionala skyddsombud. Inom hela LO omkring 1 600. Frågan om de regionala skyddsombudens arbete har utretts flera gånger. Så sent som några veckor före valet kom ännu en utredning beställd av den tidigare regeringen. Den visade att verksamheten fungerar bra och utredaren Magnus Sverke föreslog utökade befogenheter för de regionala skyddsombuden.

Bland annat ville han se en utökad tillträdesrätt även till arbetsplatser som saknar fackmedlemmar. Han föreslog även att de statliga anslagen borde höjas.

Vår tanke är att vi ska rekrytera dagens regionala skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

Magnus Persson, SD.

Magnus Persson, SD, vill se en utökad tillträdesrätt till alla Sveriges arbetsplatser oavsett om det finns avtal eller ej. Han menar att kritiken mot dagens system inte handlar om hur skyddsombuden sköter sitt jobb. ”Många gör ett jättebra jobb” och det ”handlar inte om att peta bort facken”. Men SD vill se en förändring och deras skäl kokar ner till politiskt inflytande.

Om förslaget att flytta över alla till Arbetsmiljöverket säger han så här:
– Då är de fristående och det finns ingen facklig-politisk koppling. Vår tanke är att vi ska rekrytera dagens
regionala skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

Ulf Kvarnström, Byggnads.

På Byggnads kontor på Hagagatan i Stockholm verkar det gå rysningar i kroppen på den arbetsmiljöansvariga ombudsmannen Ulf Kvarnström när han tänker på en eventuell förändring av dagens system för skyddsombuden.
– Det skulle kunna bli en katastrof. För arbetstagarna skulle det inte bli bra. Olyckorna skulle fördubblas och det skulle leda till betydligt fler arbetssjukdomar.
Varför då?
– Det kommer vara för få inspektörer. Arbetsmiljöverket kommer inte kunna anställa 1 600 personer för att komma upp i samma nivå. Det kommer bli för dyrt.

I dag betalar ju facken en stor del av kostnaden.
Ulf Kvarnström backar ända tillbaka till 1970-talet för att lyfta fram varför dagens upplägg är bra. Till de förarbeten som skrevs inför förändringar i arbetarskyddslagen. De regionala skyddsombuden skulle ge ett fackligt stöd till arbetstagarna och det ansågs betydelsefullt vid till exempel arbetsmiljökonflikter på jobbet. Farhågan var att om de regionala skyddsombuden var fristående skulle ingen företräda arbetstagaren.

Han trycker även på vikten av tillgänglighet och det preventiva arbetet.
– Ofta är det snabba puckar. Det ska vara lätt att få tag i ett regionalt skyddsombud om det är något akut. Samtidigt sköter de samverkan mellan alla inblandade, arbetar förebyggande och väldigt brett med allt från den psykosociala arbetsmiljön till att hjälpa till med försäkringar efter olyckor. Arbetsmiljöverket skulle aldrig klara av att hantera det här.

För arbetstagarna skulle det inte bli bra. Olyckorna skulle fördubblas.

Snickaren Mikael Lindkvist har inte tänkt på vad som kan hända med skyddsombuden framöver. ”Jag tycker det fungerar bra i dag, jag bryr mig inte om det där med politiken.” Foto: Anna Bredberg

Tidningen har ställt frågor till samtliga fyra partier i det kommande styret om skyddsombudens framtid. Två har svarat. Liberalerna mejlade över sin arbetsmiljömotion där de bland annat skriver att ”det är ofta – men inte alltid – på arbetsplatser utan kollektivavtal och fackanslutna som behovet av förbättrad arbetsmiljö är som störst, varför det inte bör vara normerande att vara fackansluten som skyddsombud.”

Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har återkommit med något svar men har lyft förslag med liknande innehåll i riksdagsmotioner, vilket tidningen Arbetet skrivit om.Det var första året det blev möjligt att utse regionala skyddsombud.


Magnus Persson, SD, säger att ”när jag blev skyddsombud på Byggnads blev jag automatiskt förtroendevald och skickades ut på partiskola på Rönneberga”.

Men Ulf Kvarnström på Byggnads menar att skyddsombuden inte jobbar politiskt.
– Inte överhuvudtaget. Jag undrar hur insatta Sverigedemokraterna egentligen är i vad ett regionalt skyddsombud gör. Jag har hört att det pratas om att vi sysslar med politik under våra skyddsombudsutbildningar men det stämmer inte alls.

Frågan är då – kan vem som helst bli skyddsombud i Byggnads?
– Min personliga uppfattning är att vi har en skiljelinje som går där folk engagerar sig politiskt och motverkar det som Byggnads står för. Om man vill förinta den fackliga organisationen så ser jag ingen mening med att du ska vara med i förbundet och då kan du inte heller bli förtroendevald. Skulle du bli invald i en arbetsgivarorganisation om ditt enda uppdrag var att arbeta emot den. Jag får inte riktigt ihop de där trådarna. Det är ologiskt.

Ute på bygget i Rimbo är Markus Persson, det regionala skyddsombudet, på väg mot ett nytt uppdrag.

Kan du tänka dig att börja arbeta på Arbetsmiljöverket?
– Nej, det är högst tveksamt.

LÄS ÄVEN: Arbetsmiljöverket om förslaget: ”En jättestor förändring” 

Kostnad för skyddsombuden – och så utses de
  • Under 2022 kommer Byggnads få 13,5 miljoner kronor i statligt stöd för de regionala skyddsombuden. Byggnads själva petar in 15,5 miljoner i verksamheten. Till samtliga fack ligger det statliga stödet på 110,5 miljoner kronor och den totala kostnaden är cirka 200 miljoner kronor.
  • Regionala skyddsombud utses av fackföreningarna. Deras arbetsuppgift är främst att samverka och arbeta med mindre arbetsplatser där det behövs stöd för att säkra en bra arbetsmiljö.
Cenneth Niklasson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombudet Markus om nya styrets önskan: "Det är inte i min roll"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig