info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

När kranhissen är trasig – här är dina rättigheter

Om kranhissen strejkar är det arbetsgivarens ansvar att fixa problemet. Men att vägra klättra är ingen bra idé.

Foto: Cenneth Niklasson

Plötsligt slängs det ut en fråga i en Facebook-grupp för kranförare. Den handlar om vad som händer när kranhissen är trasig. Är det bara att bita ihop och klättra upp till hytten eller går det bra att sitta kvar i boden i väntan på att hissen lagas? Vissa i FB-gruppen menar att det är rätt att vägra klättra. Andra svarar lite mer skämtsamt. En om att skinkorna blev stenhårda efter några veckor utan hiss och att han blev poppis hemmavid efter all träning. Men frågan är vad som egentligen gäller.

En sådan här situation regleras i Arbetsmiljölagen. Grunden är att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet. I Arbetsmiljölagens står det bland annat att ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs”.

Läs också Nu är det dags för årets lönelyft för maskinförare

Frågan är vad det innebär i detta fall med kranhissen.
– Är det ohälsa att klättra upp i en hög kran flera gånger varje dag. Ja, det vill jag påstå, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.
Det finns dessutom krav på att det måste finnas hiss till alla kranar som är 25 meter eller högre.

Ulf Kvarnström säger att kranföraren ska kontakta arbetsgivaren om hissen inte fungerar. Arbetsgivaren måste då sätta in åtgärder. Om kranföraren inte får något gehör ska de kontakta skyddsombudet eller Byggnads regionala skyddsombud.
– Arbetsgivaren kan inte strunta i detta och säga att kranföraren ska klättra för då är det ett brott mot föreskrifterna.

Det är däremot ingen bra idé att vägra ta de tunga stegen upp till hytten.
– Det går aldrig att vägra. Det kan till slut leda till ett avsked, säger Ulf Kvarnström och fortsätter:
– Men det gäller att ligga på och inte vänta om inget händer. Säger man till ena dagen så tycker jag att man redan nästa dag ska prata med skyddsombudet om ingenting händer.

En annan fara med trasiga hissar och kranförare som klättrar upp till hytten kan uppstå om en förare plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Finns det då ingen hiss kan det vara svårt att få ner kranföraren. Speciellt inne på en trång byggarbetsplats.
­- Det är en fråga man måste fundera på om hissen inte fungerar. Det måste finnas en plan för räddning och den måste vara fastslagen innan klättringen börjar, säger Ulf Kvarnström.

Den här frågan regleras även i en föreskrift som heter ”Användning av arbetsutrustning”. Själv texten från Arbetsmiljölagen som citeras i början av texten kommer från Arbetsmiljölagen – 3 kapitlet 2 paragrafen. 

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: När kranhissen är trasig – här är dina rättigheter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig