info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lagändring ska ge sjukskrivna ökad trygghet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll gör verklighet av sitt löfte att ändra lagen. "Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning", skriver socialdepartementet på sin hemsida.

Försäkringskassans nya rutiner kom som en chock för många när de infördes i november i fjol. De nya reglerna innebar att utbetalningar till sjukskrivna frös inne varje gång myndigheten begärde att ett läkarintyg skulle kompletteras. Något som i flera fall resulterade i att enskilda ställdes helt utan inkomst.
Nu agerar regeringen. Det har ”blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen”, menar socialdepartementet i en skrivelse som nu ska ut på remiss.

LÄS MER:
Ministern lovar ändra lagen
Fler kan mista sjukpenning

De nya rutinerna var inte politiskt beslutade utan en konsekvens av två kammarrättsdomar där Försäkringskassans tidigare handläggningsrutiner underkändes. Och i februari lovade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att ändra lagen för att motverka effekten av domarna.
‒ Försäkringskassan gör det som lagstiftningen och de här domarna säger att de måste göra. Men det verktyget har ju jag, att kunna komma tillbaks med ett förslag om förändrad lagstiftning som ger Försäkringskassan ett verktyg att bedöma enligt de gamla handläggningsrutinerna, sade hon i SVT:s Agenda.
Nu föreslår socialdepartementet tre förändringar som tillsammans ska stärka de sjukskrivnas trygghet:

  • Ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det inom en bestämd tid.
  • Försäkringskassan ska få besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall för tid till dess att ett ärende har slutligt avgjorts.
  • SGI-skydd [att den sjukskrivne behåller sin sjukpenninggrundande inkomst, reds. anm.] ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning eller motsvarande arbetskadeersättningar.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i facebookgruppen ”Dina försäkringar på bygget”. Då får du artiklarna direkt i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lagändring ska ge sjukskrivna ökad trygghet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig