info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontroller kan rädda händerna på bygget

Byggnadsarbetare skadas bland annat vid najning och jobb med spikpistol. Med hjälp av ett nytt forskningsprojekt vill man upptäcka sådana skador tidigare för att rädda händerna.

Arbetsmiljöverket överväger att för första gången införa krav på medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Som ett led i det har ett nytt forskningsprojekt fått pengar för att utveckla en metod för hur medicinska kontroller kan hindra arbetare från att skadas.
-Det handlar om jobb som är intensivt, kräver kraft och ofta är ensidigt för händerna. I byggbranschen är några exempel najning och jobb med spikpistol, säger Teresia Nyman.
Hon är verksam vid Arbets-och miljömedicin vid Uppsala universitet och leder forskningsprojektet.

”Målet tidigt upptäcka risker”

Projektet är igång och under hösten och nästa år ska forskarna testa den modell man tagit fram, genom att påbörja kontrollerna och använda resultatet ute på arbetsplatser.
– Målet är att avgöra hur man på bästa sätt kan använda medicinska kontroller, från besöket hos företagshälsovården till utvärdering och återkoppling på företaget. Målet är att man tidigt ska upptäcka risker för skador hos enskilda individer men också använda resultatet till att förbättra arbetsmiljön, säger Teresia Nyman.

Skyddsombuden resurs

Idag ställs krav på medicinska kontroller vid många farliga arbeten, exempelvis vid jobb med vibrationer, asbest, damm och olika kemikalier. Men Arbetsmiljöverket ska omarbeta föreskriften om medicinska kontroller och har då även planer på att utöka kraven till fler områden. Det är arbetsgivaren som är skyldig att se till att de medicinska kontrollerna genomförs, att de som riskerar att skadas får hjälp och att arbetsmiljön förbättras.
– Det är viktigt att man använder resultaten från hälsokontrollerna också till att förbättra arbetsmiljön mer generellt på arbetsplatsen. Då är skyddsombuden en resurs, säger Teresia Nyman.

Vill hitta fler företag

Hon letar idag efter företag i olika branscher där forskarna kan testa metoderna. I byggsektorn har man hittills ett måleriföretag på gång, men vill gärna hitta fler.
I studien kommer både arbetsgivare och skyddsombud från de aktuella företagen att delta, liksom olika experter inom företagshälsovård, Arbetsmiljöverket och Arbets-och miljömedicinska kliniker. Handintensiva branscher är till exempel också de som sysslar med paketering, montering och städning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontroller kan rädda händerna på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig