info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hög sjukfrånvaro bland byggmän

Sjukfrånvaron bland män är högre i bygg- och anläggningsbranschen än i andra yrken. Det visar statistik från Försäkringskassan.

I hela arbetslivet var sjukfallen per tusen anställda män förra året 71. Som sjukfall räknas de som varit sjukskrivna i mer än fjorton dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan.
Män i bygg- och anläggningsbranschen var betydligt mer sjuka än snittet, med 108 fall per tusen anställda. Endast männen bland fordonsförarna var mer sjuka än så, med 111 sjukfall per tusen anställda.
Detta visar en genomgång som Försäkringskassan gjort av sjukfall i branscher där många män arbetar.

Psykisk ohälsa ökar

Siffrorna innebär att fordonsförare under förra året var överrepresenterade med 56 procent, bygg- och anläggningsarbetare med 52 procent jämfört med andra män.
Vanligast orsaker till frånvaron var sjukdomar i muskler, skador och psykisk ohälsa. Den långsiktiga trenden är att psykisk ohälsa och muskelsjukdomar ökar.

Mer sjukfall bland kvinnor

Trots överrepresentationen är andelen sjukfall bland män i bygg- och anläggningssektorn dock lägre än andelen sjukfall generellt bland kvinnor. Medan sjukfallen i snitt i arbetslivet låg på 71 per tusen bland män förra året var motsvarande siffra bland kvinnor nästan den dubbla; 136 per tusen.
Den yrkesgrupp som är hårdast drabbad av sjukfall är de som arbetar inom vård och omsorg, där var sjukfallen (oavsett kön) 171 per tusen anställda förra året.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hög sjukfrånvaro bland byggmän

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig