info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här finns nanopartiklarna i byggbranchen: "Kan orsaka problem"

Byggvaror och produkter med nanomaterial verkar inte ha fått det uppsving man tidigare trott. Men de återfinns bland annat i färg, brandfogmassor och tätningslister.

Nanomaterial finns i vissa byggprodukter. Vanligast verkar det vara som pigment i färger. Foto: Mostphotos

För några år sedan spåddes att nanomaterial skulle användas i stor omfattning. Nu har den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, undersökt i vilken utsträckning nanomaterial används i byggprodukter i Sverige idag. Danielle Freilich, tidigare miljöchef på Byggföretagen har varit konsult i utredningen.

Hur mycket produkter med nano har ni hittat i Sverige?
– Totalt har vi hittat 281 byggprodukter som fanns dokumenterade i olika register. Men få verkar användas.

Läs också Nya krav för nanomaterial – så påverkar det dig

Hur används de i praktiken på byggen?
– Vi studerade dokumentationen i 15 byggprojekt med Stockholm Stad som byggherre. Det var bland annat bostadsbyggande, skolor, förskolor och idrottshallar. Bland de över 3 000 produkter som användes hittade vi totalt 20 byggprodukter med nanomaterial.

Danielle Freilich

Vad var det för produkter?
– Vi återfann elva produkter från Kemikalieinspektionens nanoregister i dokumentationen från bygg- och anläggningsprojekten. I samtliga elva produkter fanns det pigment i nanostorlek i både inomhus- och utomhusfärger. I SundaHus Miljödatabas hittade vi nio produkter som använts. Nanomaterial återfanns i färg, brandfogmassor, tätningslister och smutsavvisande beläggningar, berättar Danielle Freilich.

Vad vet ni om användningen av nanomaterial?
– Det verkar inte ha blivit den stora spridning som man trodde för tio år sedan. Då började man till exempel använda titanoxid i självrengörande ytor och beläggningar, på parkeringsplatser, trottoarer och fasader. Men de slets ner väldigt fort och effekten var borta efter ett par år, så användningen kom av sig, säger Danielle Freilich.

Kan nano finnas på andra håll än det ni sett i studien?
– Ja, det finns säkert ett mörkertal.  Det kan ju också finnas i importerade produkter som inte registrerats. Vi vet att det forskats på användningsområden för nanomaterial i vissa cementprodukter men det är inget som vi hittat i det här projektet. Vi har dock sett genom annonsering att nanoprodukter finns på marknaden för användning av till exempel takbehandling. Därför är det viktigt att man ändå är noga på byggena med vilka produkter man tar in.

Vilka är riskerna med nanomaterial?
– Eftersom partiklarna är så små finns en risk att partiklarna kan nå olika organ i kroppen och därmed orsaka problem som i sin tur kan ge effekter på hälsan. Den största risken att exponeras tros vara via inandning. Kunskap om hälsoeffekter av nanomaterial kommer främst från studier i cell- och djurmodeller. Än så länge är det mycket ovanligt med studier av hälsoeffekter hos människor som utsatts.

Men hur vet man som byggnadsarbetare om det finns nanopartiklar?
– Efter den första januari i år måste säkerhetsdatablad kompletteras med uppgifter om nanomaterial. Då ska man ange om det finns i produkten och i vilken form det finns, berättar Danielle Freilich.

Om produkten redan finns på marknaden har producenten till slutet av 2022 på sig att uppdatera informationen.

Det som är känt rörande riskerna är att små partiklar som finns naturligt i arbetsmiljön kan orsaka exempel lungsjukdom, hjärt-kärl-sjukdomar och cancer.

Projektet har letts av Klara Midander, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och samordnare vid SweNanoSafe

Nu kommer också ytterligare medel för forskning om nano i byggbranschen. Det ska drivas vid Lunds universitet och ska bland annat undersöka vad det innebär att exponeras för tillverkade nanopartiklar. 

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här finns nanopartiklarna i byggbranchen: "Kan orsaka problem"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig