info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

”Förslaget kommer att drabba alla inhemska företag i byggsektorn”

Oproportionerligt långtgående, ökar risken för lönebedrägerier och hotar den svenska modellen. Sveriges Byggindustrier sågar regeringens förslag om lagstadgat huvudentreprenörsansvar vid fotknölarna.

Byggnads har ställt sig positivt till regeringens förslag om att införa ett huvudentreprenörsansvar för löneutbetalningar i bygg- och anläggningsbranschen. Sveriges Byggindustrier, BI, avstyrker däremot förslaget i dess helhet.
”Företagen får genom förslaget en osjälvständig och ekonomiskt svag ställning i avtalsförhållandet, något som hämmar branschens tillväxt. Förslaget hotar därmed svensk företagsamhet och nyföretagande”, skriver arbetsgivarorganisationen i ett remissvar.

LÄS MER: Byggnads positivt till lagförslaget

Regeringens förslag baseras på tvingande EU-direktiv om att skydda utstationerade arbetstagare. Men BI menar att direktiven gav utrymme för att i stället för lagstiftning ”vidta andra lämpliga åtgärder” och menar att Sverige utstationerade redan skyddas av statlig lönegaranti och kollektivavtal.
Förslaget skulle dessutom missa målet, anser BI, med hänvisning till att branschorganisationen inte känner till något fall där huvudentreprenörsansvaret skulle aktualiseras för att utstationerade inte fått lön. ”Lagstiftaren har”, menar BI, ”sökt en lösning på ett problem som inte finns.

LÄS MER: Huvudentreprenörsansvar införs i Danmark

Däremot menar BI att ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar skulle ge upphov till nya problem: ” Vidare är risken med entreprenörsansvaret i förslaget att det underlättar för och genererar lönebedrägerier. En godtrogen entreprenör kan komma att, för att ta sitt ansvar och skydda sitt anseende, betala ut felaktiga löneanspråk”, skriver organisationen.

LÄS MER: Skarpt läge för huvudansvar

BI menar också att förslaget minskar arbetstagarnas behov av att ansluta sig fackligt och hotar den svenska modellen: ”Detta innebär att överenskommelsen om huvudentreprenörsansvaret mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Byggavtalet. Detta utgör ett allvarligt ingrepp i den svenska modellen.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: ”Förslaget kommer att drabba alla inhemska företag i byggsektorn”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig