Publicerad 7 mars 2017 15:16

Huvudentreprenörsansvar införs i Danmark

Fackförbundet 3F och motparten Dansk Byggeri har tecknat nytt kollektivavtal för 80 000 danska byggarbetare. Avtalets stora nyhet: arbetsgivarna accepterar huvudentreprenörsansvar.

Efter förhandlingar som kärvat betänkligt undertecknade danska fackförbundet 3F och motparten Dansk Byggeri på tisdagseftermiddagen ett nytt kollektivavtal som omfattar 80 000 byggnadsarbetare.
‒ Vi har varit på en lång resa och vi har varit tvungna att ta några omvägar. Det har funnits tillfällen i samtalen där det såg illa ut. Men vi har hittat nya vägar och vi har kommit hem med ett resultat som vi är mycket nöjda med, Kim Lind Larsen, ordförande i 3F:s byggavdelning, till förbundets tidning Fagbladet 3F.

Förhandlingar bröt samman

Så sent som i helgen bröt överläggningarna samman sedan 3F:s förhandlingskommitté förkastat ett avtalsförslag med motiveringen att Dansk Byggeri inte tog oron över social dumpning på allvar. Men när det nya avtalet i dag presenterades stod det klart att arbetsgivarna valt att tillmötesgå fackets krav. Avtalet innehåller skrivningar om att huvudentreprenörer med kollektivavtal ansvarar för att även deras underentreprenörer följer avtalet.

"Steg i rätt riktning"

Facket ska också få rätt att begära ut upplysningar om underentreprenörer samt att hålla informationsmöten för utländska byggföretag och deras anställda.
‒ Vi tar hela tiden steg i rätt riktning på detta område. Vi har medvind i kampen mot social dumpning både bland allmänheten och hos politiker. Nu har vi många verktyg för att bekämpa social dumpning i vårt avtal, säger Kim Lind Larsen till Fagbladet 3F.


Detta innehåller avtalet:
Förutom verktyg mot social dumpning innebär avtalet också att lägstalönerna höjs med sex danska kronor per timme över de närmaste tre åren. Ackordsprislistorna stiger med 5,8 procent under samma tid och lärlingslönerna med 1,7 procent om året.
Rätt till full lön under föräldraledighet och bättre säkerhet från första sjukdagen vid vård av sjukt barn.
Satsningar på uppsökande arbetsmiljöarbete och fokus på kompetensutveckling i byggbranschen.

Nyckelord:

Kollektivavtal, Globalt

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se