info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förslag: Så mycket ska reseavdraget höjas

Nu föreslås höjda nivåer i det nya reseavdraget som presenterades tidigare i år. Främst är det personer med långt till jobbet som ska få mer.

Det var i april som regeringen i en proposition föreslog att nuvarande reseavdrag ska bytas ut och ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Det nya var att det är avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som ska avgör storleken på skattereduktionen.

Varken färdmedel eller kostnaderna för resan ska spela någon roll. Det gäller för bil, cyklar, andra färdmedel och de som åker kollektivt till jobbet.

På en presskonferens i dag med finansminister Mikael Damberg och Byggnads ordförande Johan Lindholm presenterades ett nytt, saltat förslag. Detta genom att Finansdepartementet nu skickar ut ett uppdaterat reseavdrag på remiss.

Förslaget handlar om att personer med långa pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad jämfört med tidigare.

  • En förändring är att den övre avståndsgränsen höjs. Från tidigare 8 till 12 mil.
  • Samtidigt höjs kilometersatsen från 5 till 8 kronor per mil. Och det så kallade schablonbeloppet som täcker kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs enligt förslaget från 18:50 till 25 kronor per mil.

Hur påverkas byggnadsarbetarna om förslaget blir verklighet?

– 18:50 blir 25 kronor. Höjningen är ett sätt att möta den frustration som finns över mat-, el-, drivmedelspriser och räntehöjningar. Vi har varit en nagel i ögat på regeringen och sagt att det första utspelet inte räckte. Och det har nu gett resultat, säger Johan Lindholm.

Förslaget ska ut på remiss, kommer det att gå igenom?

– Det är nödvändigt. Vi har ju haft en byggnadsarbetarkår som fått betala för att åka och jobba. Och så kan vi inte ha det. Byggnadsarbetarna måste i många fall ta sin bil då det ofta inte finns några alternativ när det byggs på nya områden.

Är du nöjd med de nya nivåerna?

– Från att det inte hänt något sedan 2007 till nu så är det klart att det är ett rejält kliv. Men vi fortsätter att vara en blåslampa och kommer att ligga på för att försöka förändra och förbättra, säger Johan Lindholm.

Även avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil föreslås ändras. Avdraget för drivmedel höjs till 12 kronor per mil, men för förmånsbilar som enbart drivs med elektricitet sänks i stället avdraget till 6 kronor per mil.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förslag: Så mycket ska reseavdraget höjas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig