info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Företagare kräver 765 000 av Byggnads – utdragen rättsprocess fortsätter

I vintras dömdes Byggnads att betala 140 000 kronor i skadestånd till byggföretagaren Henrik Gustavsson. Nu har facket överklagat domen – liksom företagaren som vill ha ett större skadestånd.

Byggnads överklagar en dom från tingsrätten. Fackförbundet dömdes i december att betala skadestånd på 140 000 kronor till företagaren Henrik Gustavsson. Även Gustavsson har överklagat domen från Stockholms tingsrätt för att få full ersättning för sina förluster, totalt har han krävt Byggnads på 765 000 kronor.

Tvisten går över tio år tillbaka i tiden. 2006 försattes Henrik Gustavssons företag HGS Linköping AB i blockad. Byggnads ville att Gustavsson skulle teckna kollektivavtal för bolagets tre anställda, men företagaren vägrade av principiella skäl: de så kallade granskningsavgifter som avtalet medgav kunde nämligen komma att användas till Byggnads politiska verksamhet. Granskningsavgifterna motsvarade 1,5 procent av de anställdas bruttolöner varje månad.

Läs också Därför döms Byggnads till skadestånd – elva år efter blockaden

2007 slog Europadomstolen fast att Byggnads inte får ta ut granskningsavgifter för anställda som inte är med i facket. Byggnads hade dock fortsatt blockaden, då man med stöd i ett tillfälligt beslut i AD 2006 bedömde att stridsåtgärden var godkänd. Efter Europadomstolens avgörande skrevs Byggavtalet om och sommaren 2007 tecknade HGS ett avtal utan granskningsavgifter.

Men HGS gick i konkurs, enligt företagaren på grund av Byggnads blockad, och 2011 tog organisationen Centrum för rättvisa sig an ärendet och begärde skadestånd för de förluster som blockaden ansågs ha åsamkat Henrik Gustavsson.

Men en annan fråga skulle först tröskas i rätten: frågan om ett fackförbund alls kan bli skadeståndsskyldigt för en kränkning av Europakonventionen. Tingsrätten och hovrätten menade att så inte var fallet, men Högsta domstolen ansåg att det kan det om stridsåtgärderna är ”kvalificerat otillbörliga”.

HD:s avgörande gjorde att Centrum för rättvisa kunde driva vidare skadeståndskravet och i december förra året dömdes Byggnads att ersätta byggföretagaren Henrik Gustavsson med 140 000 kronor.

Det är alltså den domen som Byggnads nu har överklagat. Fackförbundet anser sig inte ha något rättsligt ansvar och vill att Gustavsson betalar rättegångskostnaderna, för närvarande 2,9 miljoner kronor, enligt Centrum för rättvisa.

Läs också Dom i hovrätten: byggföretagare får betala 3 miljoner

Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd och förhandling väntas ske 2019.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Företagare kräver 765 000 av Byggnads – utdragen rättsprocess fortsätter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig