info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter larmrapporterna – så här vill BI stoppa vibrationsskadorna

Sveriges Byggindustrier (BI) vill se ökat samarbete för att få bort vibrationsskador från bygget.

Enligt tidigare forskning på Umeå universitet är risken för en skada på nerverna sjudubblad när man är utsatt för vibrationer. Även risken för vita fingrar blir sju gånger så stor av vibrationer.
Nu vill Berndt Jonsson, nationell samordnare för ”En säker arbetsplats” på Sveriges Byggindustrier se bättre samverkan i hela byggbranschen för att få bort vibrationsskador. I ett debattinlägg skriver han att ”vibrationer kan ge allvarliga och livslånga skador och att det därför behövs mer kunskap och fler åtgärder”.
– På ett övergripande plan har hela byggbranschen en god samsyn i arbetsmiljöfrågor men jag ser gärna ett utökat samarbete.

Berndt Jonsson tycker inte att byggarbetsgivarna, som har huvudansvaret för att få bort vibrationsskadorna, generellt gör för lite. Men han ser ändå att det finns möjligheter till förbättringar inom området.
– Det går alltid att göra mer. Det här är inget som görs av sig själv och det behövs ett pågående arbete för att förbättra ytterligare.

Läs också Så stoppas vibrationer med ny teknik

Han tror att det finns mycket att göra när det gäller dialogen mellan parterna i byggbranschen och att alla samarbetar för att lyfta fram samma budskap. Något som exempelvis gäller skyddsombuden.
– Vi har idag inom vissa områden en väl fungerande samarbete med de regionala skyddsombuden, men det kan utvecklas ytterligare. En väg att gå är en tydligare dialog och ännu mer samverkan. Vi har ju samma mål och det är att minska antalet skador och olyckor.

Berndt Jonsson vill även se tydligare instruktioner från maskintillverkarna när det gäller hur länge en maskin kan användas.
– Informationen måste bli lättare att förstå. Det är inte alltid så enkelt ute på en byggarbetsplats vare sig man är platschef eller yrkesarbetare att få en helhetsbild över hur länge en maskin kan användas. Där kan leverantörerna hjälpa till och bli tydligare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter larmrapporterna – så här vill BI stoppa vibrationsskadorna