info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Det vänder upp för byggkonjunkturen

Efter ett halvår med något svagare aktivitet i byggsektorn visar dagens barometer från Konjunkturinstitutet på en vändning uppåt.

Nya siffror från Konjunkturinstitutet visar att det är full snurr i byggbranschen. Foto: Cenneth Niklasson

I kölvattnet efter fallande bostadspriser förra året har det funnits en viss osäkerhet om hur byggkonjunkturen ska utvecklas. I barometern som kom för maj månad visade siffrorna på ett kraftigt ras när det gäller aktiviteten för bygg- och anläggningsverksamhet. Under sommarmånaderna har läget stabiliserat och i dagens barometer pekar pilarna återigen uppåt.

Orderstockarna har ökat senaste månaden och ligger nu på den högsta nivån sedan november 2017. Och byggbolagen har en positiv syn på hur inflödet av nya bygguppdrag kommer utvecklas framöver.

Läs också Tusentals nya byggjobb på storbygget

Ökad aktivitet innebär att det krävs mer arbetskraft. Mer än hälften av byggföretagen uppger nu att brist på arbetskraft är det största hindret för ökat byggande. Det är en ökning jämfört med förra månaden. Störst är bristen bland husbyggarna.

När det gäller byggbolagens anställningsplaner under den närmaste tremånadersperioden visar barometern att fler byggbolag kommer söka personal. Det gäller främst anläggningsbyggare där efterfrågan förväntas öka kraftigt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Det vänder upp för byggkonjunkturen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig