info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads sänker målen – färre förtroendevalda

Byggnads backar när det gäller organisationsgrad och andelen som har ett fackligt uppdrag. Det är två förslag till förändringar i Byggnads framtidsdokument ”Mål och vision 2022”.

Foto: Colourbox/Byggnads

Till kongressen 2014 tog Byggnads ledning fram rapporten ”Mål och vision 2022”. Dokumentet pekade ut vilka frågor och arbetsområden som skulle vara prioriterade och konkreta mål som skulle vara genomförda 2022. På kongressen, efter livliga diskussioner,  enades ombuden om innehållet.

Nu har fyra av de åtta åren gått och under årets kongress ska delegaterna återigen gräva ner sig i ”Mål och vision 2022”. Denna gång för att se hur utfallet varit hittills och dessutom ta ställning till förslag till nya uppdaterade mål och visioner.

Läs också Lagbasar ryter till inför valet: "Säljer bort mer jobb"

Inom arbetsområdet ”Medlemsvärvning och organisationsgrad” föreslås att Byggnads fram till 2022 ska organisera 75 procent av byggnadsarbetarna. Tidigare låg målet på 90 procent. Samtidigt har ambitionen att samtliga medlemmar ska ha genomgått en utbildning om facklig verksamhet fram till 2022 skruvats ner. Nytt mål är hälften av alla medlemmar.

Vid kongressen 2014 var frågan om F-skattare ska få bli medlemmar i förbundet uppe för diskussion. Beslutet då blev att de inte ska få vara med. Nu väcks frågan till liv igen och förbundsstyrelsen lägger fram ett förslag om ett nytt mål ”Mål och vision 2022” om att Byggnads ska tillsätta en utredning för att ta reda på om egenföretagare ska kunna bli medlemmar. De motiverar tillägget med att det finns en trend att byggföretagen avstår från att anställda egen personal och istället använder bemanning eller personer som mer eller mindre blir tvingade att bli egna företagare. En utveckling som förbundsledningen anser att facket måste hantera på något vis.

Ett annat prioriterat område i framtidsdokumentet har rubriken ”Byggnads förtroendevalda”. Även här skruvas några mål ner. Tidigare var tanken att Byggnads skulle ha förtroendevalda i 15 procent av de företag som Byggnads ingått avtal med. Den siffran sänks nu till 10 procent.

Även målsättningen om hur stor andel av Byggnads medlemmar som ska ha ett fackligt uppdrag i Byggnads organisation har ändrats. Tidigare låg målet på 30 procent. I den uppdaterade versionen av är det nya förslaget att 10 procent ska ha ett uppdrag 2022.

En ambition som inte ändras är inom området ”Jämställdhet och mångfald”. Där ligger det tidigare målet om att minst fem procent av Byggnads medlemmar ska vara kvinnor om fyra år fast.

Läs också På turné efter medlemmar: "Blir tufft"

Hur innehållet i ”Mål och vision 2022” slutligen kommer att se ut beslutas under kongressdagarna. Själva rapporten kommer att diskuteras i ett nytt slags forum som kallas för Demokratitorg. Det är en mötesform där diskussionerna sker i små grupper med syftet att alla som är med deltar. Ett mål är att alla ska få chansen att säga sitt. Även de som inte vågar tala inför en större församling.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads sänker målen – färre förtroendevalda

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig