info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggandet fortsätter uppåt

Uppsvinget inom bygg fortsätter även under 2015. Uppgången är ojämnt fördelad över landet, enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos.

Utvecklingen i världsekonomin går gradvis framåt och Sverige får en förbättrad tillväxttakt 2015. Det visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier.
Det är hushållen som är den främsta drivkraften under prognosperioden. Stigande huspriser, billiga bolån och en förbättrad arbetsmarknad är det viktigaste faktorerna att hushållen fortsätter att konsumera. Under 2014 väntas bygginvesteringarna öka med 11 procent  2014 och för 2015 är siffran 4 procent.

Uppåt för bostadsbyggandet

Uppgången drivs av bostadsbyggandet. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden, 2014-2015 Bostadsinvesteringarna väntas öka 23 procent under 2014. Nästa år kommer bostadsbyggandet att dämpas på grund av amorteringskrav och skattehöjningar och ökningen blir 4 procent. Aktiviteten ökar även på lokalsidan, med 2 procent i år och 4 procent nästa år. Även de totala anläggningsinvesteringarna ökar. Järnvägsbyggandet vänder upp 2015 efter att ha minskat under fyra års tid.

Ojämnt fördelning av byggandet

I rapporten står också att byggandet är relativt ojämnt fördelad över landet. I de nordligare länen är aktiviteten hög, i Västerbotten och Norrbotten och i Norrbotten län handlar det om flytten av Kirunas stadskärna. Även i Göteborgstrakten stärks byggkonjunkturen. I Stockholm har flera infrastrukturprojekt skjutits på framtiden, exempelvis Slussen och Förbifart Stockholm. I Skåne och i flera sydländska län, är det också kärvare. Mycket hänger samman med att både bostadsbyggandet och infrastruktursatsningar inte kommer till skott i den södra landsänden.
– Nästa år utvecklas byggandet bäst i de regioner som både bygger bostäder och infrastruktur, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggandet fortsätter uppåt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig