info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsmiljöverket vill ändra lagen

Arbetsmiljöverket föreslår flera lagändringar för att arbetsmiljön ska bli bättre vid entreprenader. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i en rapport till regeringen.

Enligt nyhetsbladet Tema Arbetsmiljö fick Arbetsmiljöverket i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att redovisa en analys av arbetsmiljöansvaret för andra än arbetsgivaren i entreprenad- och inhyrningssituationer, inklusive det så kallade byggherreansvaret. Den rapport som lämnas till regeringen är en sammanfattning av det arbete som Arbetsmiljöverket gjort under de senaste åren.

Inte fallet vid entreprenadsituationer

Arbetsmiljöverket anser att det i inhyrningssituationer finns risk att arbetsmiljöansvaret hamnar mellan stolarna, men verkets slutsats är ändå att regelverket är tillräckligt för att skydda arbetstagarna. Så inte är fallet vid entreprenadsituationer, konstaterar Arbetsmiljöverket. Det beror bland annat på att den som sköter upphandlingen har bristande arbetsmiljökunskaper och ställer otydliga krav på underentreprenörerna.

Ska gälla samtliga led i en beställarkedja

Andra orsaker är:
– det är sällan som beställaren styr hur arbetet ska utföras
– underentreprenörer finns i flera led vilket försvårar verkets tillsyn
– underentreprenörer ofta är egenföretagare
Arbetsmiljöverket föreslår därför flera lagändringar. En lagändring är att verket, efter bedömning i enskilt fall, ska ges möjlighet att förbjuda en beställare att anlita en entreprenör, om inte de angivna arbetsmiljövillkor är uppfyllda. Möjligheten ska gälla samtliga led i en beställarkedja.

Förtydliganden i arbetsmiljölagen

Verket vill också se en lagändring så att det finns en skyldighet att ta hänsyn till arbetsmiljön i förfrågningsunderlaget vid upphandlingar över en miljon kronor. På byggsidan föreslår verket ett förtydligande i arbetsmiljölagen beträffande uppgifterna för byggarbetsmiljösamordnare. I byggföreskrifterna föreslås en ändring så att det alltid ska finnas en arbetsmiljöplan när det finns BAS, och en utvidgning av innehållet i planen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsmiljöverket vill ändra lagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig