Publicerad 14 augusti 2015 15:47

Oklart vem lagbasen ska vara

Skilda tolkningar av uppdraget

Byggnads har, som vi tidigare skrivit, förlorat en AD-dom om hur lagbasen ska ersättas ekonomiskt vid ackordsförhandlingar. Byggnads jurist säger sig ändå vara "extremt nöjd" med delar av domen, om lagbasens roll.

Lagbasens roll finns inte definierad i byggavtalet. Faktum är att lagbasen bara nämns en gång i avtalstexten,som exempel på en representant för laget som arbetsgivaren kan lämna tidrapport till.
De senaste åren har det i flera fall blivit tydligt att arbetsgivare och fack delvis har olika syn på lagbasens roll och uppdrag. Nu reds det delvis ut rättsligt.
Som Byggnadsarbetaren tidigare skrivit förlorade Byggnads under sommaren en tvist i Arbetsdomstolen, gällande hur lagbasen ska få betalt för tid då hen förberett och deltagit i ackordsavstämningar och ackordsförhandlingar. Trots förlusten gläds Byggnads förbundsjurist Anneli Ohlsson-Anderbjörk över delar av domstolens besked.
- Jag är förstås missnöjd med ett vi förlorade ersättningsdelen men jag är väldigt nöjd med de skrivningar som Arbetsdomstolen har gjort i domskälen. Jag är extremt nöjd med att AD verkligen har satt ner foten om att lagbas är ett fackligt uppdrag, säger hon.

Hoppas lösa fler knutar

Anneli Ohlsson-Anderbjörk konstaterar att det klargjorts att det är fackligt arbete enligt förtroendemannalagen när lagbasen sitter med vid samt förbereder både ackordsförhandlingar och ackordsavstämningar. Arbetsgivarna har haft en annan åsikt när det gällt projekt på över 900 timmar, där Byggnads region är part.
Anneli Ohlsson Anderbjörk hoppas att domen ska göra det lättare att lösa även andra meningsskiljaktigheter om lagbasens mandat. Bland annat gällande deras rätt att ha betald ledighet för träffar och utbildningar ordnade av Byggnads. En sådan tvist väntar på att prövas i Arbetsdomstolen. Anneli Ohlsson Anderbjörk menar att det i varje fall nu är tydligare att man har rätt till betald ledighet för träffar och utbildningar gällande lönefrågor.

"Oklar facklig roll"

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, säger att domen är klargörande.
- När det gäller fackliga utbildningar är vår inställning att utbildningen måste ha relevans för det uppdrag man har. Vår syn på det har möjligen förändrats marginellt och till viss del, men inte i någon jättestor omfattning, säger han.
Han tycker att det fortfarande finns oklarheter runt vad lagbasen har för facklig roll.
- I avtalet har vi väldigt tydligt definierat vilka uppdrag som är att betrakta som fackliga förtroendemannauppdrag. Lagbasen finns inte förskriven i avtalet, säger han.
Men Byggnads utser regelmässigt lagbasar till fackliga förtroendemän, ett beslut som då meddelas arbetsgivaren.

"Har företrätt arbetsgivaren"

Diskussionen om vem lagbasen ska vara och vem hen främst företräder lär fortsätta. Så här skriver arbetsgivarsidan i den stämning som tidigare i år lämnades in gällande rätten till betald ledighet för lagbasträffar: "Lagbasen är en på tradition grundad roll inom byggnadsindustrin. Lagbasen har i historisk tid ansetts företräda arbetsgivaren och i denna egenskap bl.a. träffat anställningsavtal. Rollen har med åren kommit att delvis förskjutas."
I domen som kom i somras återges Byggnads resonemang om lagbasens varierade uppgifter så här: "Det kan vara fråga om arbetsledande och samordnande sysslor, men det kan också vara fackliga uppgifter. BI och förbundet har historiskt varit överens om att lagbasen även utför fackliga uppgifter."

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se