Publicerad 17 oktober 2014 09:29

Peab slarvar med fallskyddet igen

Nu riskerar Peab ett nytt förbud

Peab har åter igen slarvat med fallskyddet på en arbetsplats i Malmö. Nu överväger Arbetsmiljöverket ett nytt förbud mot Peab.

Relaterad information

Arbetsmiljöverket förbjöd i somras i Peab att utföra arbete med risk för fall på två meter eller mer. Orsaken var att Peab hade slarvat med fallskyddet på flera arbetsplatser. Förbudet var försett med löpande vite på 50 000 kronor och omfattade alla Peabs arbetsställen inom Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.

Anställda av underentreprenörer

Nu överväger Arbetsmiljöverket ett nytt förbud mot Peab, uppger nyhetsbrevet Tema Arbetsmiljö. Detta sedan man i början av september inspekterade Peabs bygge av Ikeas kontor och parkeringshus i Malmö. Vid inspektionen upptäcktes flera brister i det fasta fallskyddet och att flera personer arbetade utan personlig fallskyddsutrustning. De som arbetade utan fallskydd var anställda av olika underentreprenörer, inte av Peab. Peab har övertagit byggherreansvaret och är uppdragsgivare.

Arbetsmiljöverket överväger förbud

Peab har genom avtal med Ikea övertagit byggherreansvaret och är nu uppdragsgivare. Peab har också utsetts byggarbetsmiljösamordnare för såväl projektering, planering och utförande och därmed ansvar för skyddet. Nu överväger Arbetsmiljöverket att förbjuda Peab att utföra arbete där det finns risk för fall på två meter eller mer, om inte risken är förebyggd genom användning av fasta skyddsanordningar.

Nyckelord:

Peab

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Varför sätta så löjligt låga löpande viten på ett företag som omsätter miljarder. Om AV:s jurister inte vågar sätta högre vitesbelopp än 50000, så bör de snarast byta arbete. Peab har under länga tider fullständigt struntat i att efterleva de föreskrifter som andra företag klarar av att leva efter. Illojal konkurrens mot andra byggföretag, som Sveriges byggindustrier borde reagera på, men det är nog att hoppas på för mycket.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se