info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vvs-montörer: lufta ur ackorden

Drygt 20 vvs-montörer på ombyggnaden av Ericssons telefonfabrik i Stockholm kräver bättre förutsättningarna för ackordsjobben. De drev frågan till strandning i ackordsförhandlingen på arbetsplatsen.

I måndags strandade en ackordsförhandling för rörjobben på ombyggnaden av Ericssons telefonfabrik i södra Stockholm. Laget krävde att förutsättningarna för en mätning av jobben skulle rättas till genom att den så kallade förtjänstriktpunkten skulle höjas från 115:50 till 150 kronor.
– Enligt vvs-avtalet ska förtjänstriktpunkten justeras i förhållande till genomsnittsförtjänsten på orten. Så har inte skett på tio år, i stället har företagen skjutit in extra tid i uppgörelserna, säger Kent Andersson.

Kent är ackordstagare, vvs-branschens motsvarighet till lagbas, på Nils B Nilsson, ett rörföretag i NVS-koncernen. Efter strandningen har han och arbetskamraterna diskuterat om de ska ta fortsatt strid för en höjd riktpunkt eller om de ska välja att göra upp på Ericsson-jobbet och kräva att Byggnads driver tvistefrågan vidare.
– Vi hade en omröstning nu på morgonen och bestämde att göra upp ett pris här. Vi vet att vi har rätt i sak men vi är osäkra på om montörerna i andra företag är beredda att ta den här striden just nu, säger Kent.

Tvisten gäller nivån på den del av ackordet som mätningen utgår från, förtjänstriktpunkten. Den är 115:50 kronor per timme i företaget och den har i princip legat stilla de senaste tio åren, trots att den enligt vvs-avtalet ska anpassas till genomsnittsförtjänsten på orten.
– I praktiken innebär det här att det nu inte är något riktigt ackord längre, säger Kent Andersson.

Branschens lista utgår från att förtjänstriktpunkten justeras. En rimlig inarbetning kan ge viss förtjänst utöver riktpunkten men det är i praktiken omöjligt att utföra en inarbetning som leder till normal ackordsförtjänst, i Stockholm 170 till 180 kronor per timme. Företagen skjuter i stället till timmar i ackordsuppgörelserna för att hålla upp lönenivån.
– Det handlar om rejält uppumpade ackord. Och i en lågkonjunktur lär luften pysa ur och då klarar vi inte att hålla upp lönenivån, säger Kent Andersson.

Byggnads avdelning i Stockholm och VVS-I i Stockholm har förhandlat vid några tillfällen om riktpunkten. Enligt Byggnads har arbetsgivarsidan inte visat intresse för höjd riktpunkt. Enligt VVS-I ligger felet hos båda parterna. Men de är överens om att frågan misskötts.
– Vi tycker att det är dags att de sätter sig ner och klarar ut det här nu, säger Kent Andersson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vvs-montörer: lufta ur ackorden

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig