info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

VVS-montörer garanteras lika lön

Lika lön för vvs-montörer på samma bygge, oavsett ursprungsland. Och möjlighet till yrkespraktik var som helst i Norden.

Det är resultatet av ett nytt avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i fem länder.
Avtalet berör alla yrkesutbildade vvs-montörer i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island, och innebär att de montörer som arbetar på samma arbetsplats, garanteras lön enligt den överenskommelse som gäller för de inhemska arbetarna på det bygget.
Avtalet är resultatet av två års harmoniseringssträvanden mellan länderna i Norden, vad det gäller utbildning av vvs-montörer.
Nu är yrkesbevisen i de fem länderna likvärdiga.
Länge fanns det en tyst överenskommelse på den nordiska arbetsmarknaden om att gästarbetare ska få samma lön som inhemska arbetskamrater.
För de svenska vvs-montörerna innebar detta att de fick bättre löner när de flyttade till Norge.
Men när byggkonjunkturen gick nedåt i Sverige började arbetsgivarna i Norge ge lägre löner till arbetslösa svenskar. Ofta använde arbetsgivarna argumentet att montörerna inte hade norskt yrkesbevis.
Avtalet, som slöts i somras, innebär också att blivande montörer kan göra sin praktik i ett annat nordiskt land och få den tiden tillgodoräknad vid utfärdandet av certifikat.
Förhoppningen är att fler ungdomar ska lockas att utbilda sig.
-En svensk kille från Helsingborg kan till exempel göra sin praktik på byggen i Helsingör och sedan få ett svenskt certifikat när han återvänder till Sverige, säger Christer Bölin, ombudsman i Byggnads. Han har är ordförande i den nordiska grupp som arbetar med dessa frågor.
Christer Bölin tror inte att överenskommelsen kommer att leda till att länder med lägre löner dräneras på arbetskraft.
-Nej, det har visat sig att folk åker tillbaka till sitt hemland så fort konjunkturen vänder och arbetstillfällena blir fler. Däremot kommer fler som bor i gränsområdena kanske att börja pendla.
Enligt Bölin är det nya avtalet unikt. Det finns inte någon liknande överenskommelse för andra yrkesgrupper inom byggområdet.
Norska vvs-montörer tjänar i snitt 20 kronor mer i timmen än svenska montörer, i Oslo-området är skillnaden större. Avtalet gör att de som kommer från ”höglöneländer” får sänkt lön om de flyttar till ett grannland med lägre löner.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: VVS-montörer garanteras lika lön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig