info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vindkraftsbolag överklagar domen

Enercon Energy Converter AB döms att betala böter på 200 000 kronor efter en dödsolycka på ett vindkraftsbygge i Jämtland. Nu överklagar bolaget domen till kammarrätten.

Dödsolyckan inträffade den 26 maj 2011 utanför Hammerdal i Jämtland. Vid olyckan föll en montör över elva meter och avled omedelbart.
Efter olyckan pekade Arbetsmiljöverket på en rad brister på arbetsplatsen och krävde förbättringar. Arbetsmiljöverket beslöt att företaget skulle betala ett vite på 1 025 000 kronor och att bolaget skulle vidta åtgärder.

Åtgärder genomförda i augusti 2012

Vid inspektioner i mars 2012 visade det sig att bolaget inte åtgärdat två av kraven. Dels att det saknades skriftliga instruktioner som är lätta att förstå och dels att det vid flera av inspektionerna framkom att chefer och arbetsledare inte hade genomgått någon arbetsmiljöutbildning. Enercon Energy Converter meddelade att dessa åtgärder skulle vara genomförda i augusti 2012.

Döms att betala 200 000 kronor

I slutet av oktober 2013 kom förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten instämmer i Arbetsmiljöverkets bedömning och anser att vitet ska utdömas på grund av att åtgärderna inte var utförda inom föreskriven tid. Dessutom har bolaget medgivit att samtliga arbetsledare inte genomgått någon BAM-utbildning (BAM=Bättre arbetsmiljö). Förvaltningsrätten dömer bolaget att betala 200 000 kronor.

Inte kunnat påvisa de påstådda bristerna

Enercon Energy Converter AB har nu överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. I överklagandet som kom i slutet av november yrkar bolaget att kammarrätten beviljar prövningstillstånd och ogillar Arbetsmiljöverkets talan. Bolaget anser att Arbetsmiljöverket inte har kunnat påvisa de påstådda bristerna. De rapporter som upprättats ger inte stöd för Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite.

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

Tvärtom ger rapporterna ett uttryck för att det finns ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Dessutom har bolaget vidtagit omfattande åtgärder att rätta till misstagen. Enercon Energy Converter anser att prövningstillstånd ska ges, eftersom det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som förvaltningsrätten har kommit fram till.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vindkraftsbolag överklagar domen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig