info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill satsa pengar på byggkunskap

Ett informationscentrum för hållbart byggande och ett kunskapslyft gällande plan- och bygglagstiftning. Det är två förslag i regeringens budgetproposition för 2017.

I morgon, tisdag, lämnar regeringen sin budgetproposition, som man förhandlat fram med Vänsterpartiet, för 2017 till riksdagen. I dag har två förslag gällande byggande, som ingår i budgeten, presenterats.
Det ena innebär att Boverket kan få 10 miljoner kronor mer i årligt anslag från nästa år. Pengarna ska användas som stöd till att inrätta ett informations- och kunskapscentrum för hållbart byggande. Fokus ska ligga på energieffektiviserande renoveringar.
– Produktion av lågenergibostäder växer och blir allt vanligare. Att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom området är därför viktigare än någonsin, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp) i ett pressmeddelande.
Vidare vill regeringen vika pengar till att göra det enklare och billigare att bygga. Man vill åtgärda att omfattande regler och brist på både kompetens och resurser i planprocessen idag bromsar bostadsbyggandet. Därför avsätter budgetförslaget 55 miljoner per år till att snabba upp handläggningen hos länsstyrelserna, förbättra kommuners och länsstyrelsers kunskaper om plan- och bygglagstiftning, samt se över Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Mer om budgeten: Nya skatteregler välkomnas

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill satsa pengar på byggkunskap

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig