info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill inte förbjuda lim med lösningsmedel

Arbetsmiljöverket vill inte stoppa arbete med limmet Friatherm Component +. Det framgår av ett yttrande till regeringen.

Byggnads skyddsombud stoppade i augusti förra året ett arbete i Uppsala, på grund av att man använde limmet Friatherm Component +. Stoppet överklagades av företaget Infjärdens Värme AB. Arbetsmiljöverket beslöt efter en inspektion att inte lägga något omedelbart förbud med anledning av skyddsombudsstoppet.
Detta har därefter Byggnads i Uppsala överklagat till regeringen, som kommer att få fälla ett avgörande.

Hans Olsson , är ordförande för Byggnads i Uppsala och gjorde överklagandet. Han hävdar att fackets skyddsombudsstopp är rätt och anser att det är det minst farliga materialet som ska användas vid den här typen av arbeten. Han har även yrkat på att användning av limmet förbjuds, på grund av att det innehåller flera olika lösningsmedel. På grund av mängden lösningsmedel är avdunstningen stor och limmet kan skada de som inte skyddar sig. Enligt produktbladet ska man använda skyddshandskar och friskluftsmask om ventilationen är dålig. Det talar för att det är en hälsofarlig produkt, anser Byggnads.

Men Arbetsmiljöverket går på en annan linje i sitt yttrande. Verket bedömer att normal användning av limmet med tillräcklig skyddsutrustning, inte medför någon omedelbar eller allvarlig fara för den som använder limmet. Därför anser man sig inte kunna stoppa jobbet.
Verket anser heller inte att det finns tillräckliga skäl för att förbjuda limmet. Men verket tänker utreda om det finns alternativa rördragningsmetoder.
Verket har krävt in och fått hanteringsinstruktioner och exponeringsmätningar för de aktuella arbetet.
Nu är det Byggnads tur att yttra sig innan regeringen fäller ett avgörande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill inte förbjuda lim med lösningsmedel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig