info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill ha klarare regler för Hallandsåsbygget

Det behövs tydligare regler för när man ska slå larm om olyckor eller avsteg från kontraktet vid byggandet av tunneln genom Hallandsåsen. Det anser Hallandsåskommittén.

Kommittén har granskat avtalet mellan beställaren Banverket och entreprenören Skanska/Vinci. Den anser i stora drag att helhetsintrycket av avtalet är gott men pekar också på flera allvarliga risker.
Bland riskerna ser kommittén att avtalet är så stort och komplicerat att det är risk att man förlorar helhetsgreppet. Kommittén kräver också av Banverket att man ska se till att ordna utbildning och genomgång av kontraktet med alla berörda. Annars finns en risk att inte alla vet vad som gäller.
Ett exempel på det kan vara sommarens utsläpp från provborrningarna i Lyabäcken. Utsläpp som bland annat fick fiskdöd som följd.

Hallandsåskommittén vill också ha tydligare beskrivet hur arbetena ska utföras på ett miljöriktigt sätt. De skrivningar som finns idag är i regel allmänt hållna. Kommittén kritiserar också att det inte finns några sanktionsmöjligheter om inte bestämmelserna följs och den anser att Banverket måste agera aktivt och följa upp jobbet. Utan en specificering, kontroll och uppföljning finns det risk för en slentrianmässig hantering där entreprenören litar till medarbetarnas respektive underentreprenörernas rutiner, skriver kommittén.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill ha klarare regler för Hallandsåsbygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig