info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Varning för farliga hytter

Lungkapaciteten hos maskinförare har sjunkit dramatiskt. Orsaken misstänks vara damm och avgaser som kommer in i hytten.

Det är på Landsbygdshälsan i Norr AB som man upptäckt och slagit larm om en försämrad lungkapacitet hos maskinförare.
– Vi mäter regelmässigt lungkapaciteten på maskinförare. Plötsligt kunde vi se att lungkapaciteten hos fler än 50 procent av denna yrkeskategori sjönk dramatiskt. Många fick mer än en halv liter förlorad lungvolym på två år, berättar skyddsingenjör Torgny Åberg, en av tre som driver Landsbygdshälsan i norr AB.
Det är en försämring som är tio gånger större än man kan förvänta sig om man jämför med de förändringar som hänger ihop med det normala åldrandet.

Allra störst har kapacitetsförsämringen varit bland maskinförare i skogsbruket, men det gäller bland annat också maskinförare till entreprenadmaskiner.
– Jag anser att problemet gäller alla typer av maskinförare där man arbetar i dammiga miljöer eller i miljöer där det finns mikroorganismer i omgivningen. Jag tror också att dieselavgaserna är en orsak till problemet, säger Torgny Åberg.
Han ser ett problem i konstruktionen av dagens maskinhytter. De är täta och han berättar att det ofta finns filter som ska filtrera bort exempelvis dammet.
– Men problemet är att det ändå kommer in avgaser och finkornigt damm som kan skada lungorna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Varning för farliga hytter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig