info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Varnar privatpersoner för svartjobb i bygg: Tänk på det här

Byggnads och Byggföretagen gör gemensam sak mot svartarbete i Gävle-Dalarna. Tillsammans har man inlett en utbildningskampanj som riktar sig till privatpersoner.

En kampanj för att få privatpersoner att kolla upp företagen man anlitar har inletts i region Gävle-Dala. Foto: Privat/Mostphotos

I likhet med byggmaterial, avfallscontainrar och vitvaror, råder det även brist på hantverkare i Gävle. Detta efter att rekordskyfallet i augusti orsakat omfattande översvämningar, något som slagit extra hårt mot villaägare med inredda källare. De byggfirmor som har avtal med försäkringsbolagen har långa köer, trots övertidsarbete och extrainkallad personal. Många husägare letar desperat efter någon som kan hjälpa dem återställa de vattenskadade ytorna efter sanering.

Anders Hansson, Byggföretagen. Foto: Press.

– I Gävle har det varit brist på hantverkare efter skyfallet och man kan anta att fler, särskilt privatpersoner, ovetandes anlitar oseriösa aktörer. Men det kan slå tillbaka på beställaren. Vi vill hjälpa folk att inte gå i olika fällor på vägen, säger Anders Hansson, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Gävleborg.

Därför inleder nu Byggföretagen tillsammans med Byggnads en kampanj som syftar till att utbilda privatpersoner i vilka riskerna är, hur man bäst beställer ett renoveringsjobb och vad man kan göra för att kolla upp byggfirmor.

– Det här är egentligen en kampanj som hjälper privatpersoner att undvika fallgropar. Så den är inte i första hand framtagen för att komma åt svartjobb, utan för att visa konsumenten hur man kan undvika dem. Och även få dem att förstå att man som uppdragsgivare är laga ansvarig för arbetsmiljön ifall det händer något, säger Jan Jespersen, avtalsansvarig på Byggnads GävleDala.

Båda parter är måna om att påpeka att även ifall de vanligtvis sitter på varsin sida av förhandlingsbordet så är de helt överens på den här punkten.

– Det här är ett stort gemensamt problem för branschen, det är därför facket och vi på branschförbundet krokar arm i den här frågan. Det är skönt att vi inte är hund och katt i alla frågor, utan här har vi verkligen samma syn på problem och åtgärder, säger Anders Hansson.

Kampanjen består i dagsläget av en checklista med 21 punkter som går genom vad privatpersoner kan göra innan, under och efter renoveringsarbete för att försäkra sig om att firman de lejer är seriös, att jobbet blir väl utfört och att kostnaden blir rimlig och stämmer med det man avtalat.

– Om man råkat anlita svart arbetskraft kan man råka rätt illa ut. Garantin gäller inte och du som uppdragsgivare kan bli ansvarig, enligt Arbetsmiljölagen. Checklistan guidar dig i att undvika det, säger Anders Hansson.

Men att privatpersoner ”råkar” anlita svart arbetskraft av misstag, funkar det verkligen så?

– Ja det tror jag. Jag hoppas verkligen att man inte aktivt söker efter sådant, speciellt i och med att ROT-avdraget finns.

Jan Jespersen på Byggnads fyller i:

Jan Jespersen, Byggnads GävleDala. Foto: Press.

– Det är viktigt att informera privatkunderna just nu. Det är många som är drabbade och då föredrar försäkringsbolagen att direktreglera, för det går fortare. Det betyder att konsumenten blir erbjuden en summa pengar för att fixa skadan själv. Då skapas förutsättningar för en grå eller svart marknad av lycksökare och det är den vi vill undvika. Vi hoppas på draghjälp från försäkringsbolagen att sprida checklistan direkt till de drabbade.

Skatteverket uppskattar de svarta arbetsinkomsterna inom svensk byggindustri till 17,6 miljarder kronor under 2020. Hur stor del av de pengarna som handlar om arbete mot privatpersoner vet man inte, men för perspektiv kan siffran sättas i relation till den offentliga upphandlingen av bygg. Den omsätter runt 800 miljarder kronor per år totalt, inklusive materialkostnader, transporter och så vidare. Det är alltså stora summor och en rejäl andel av branschen det handlar om.

– Problemet ökar tyvärr inom byggbranschen, trots ROT-avdraget. Vi ser mindre svartarbete i första led. Men det är en liknande situation på privatmarknaden som på de stora byggena, att man tar in svart arbetskraft via mellanhänder och underentreprenörer, säger Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.

Ett av myndighetens starkaste redskap i arbetet mot svartarbete och annan arbetsrelaterad kriminalitet är anmälan från allmänhet och fack. Miia Vuolama uppmanar alla som misstänker svartarbete att lämna tips via webben.

Miia Vuolama, Ekobrottsmyndigheten. Foto: Privat.

– Man gör anmälan via Polisens webbsida och vill man inte stå med sitt namn så kan man tipsa oss anonymt. Det är viktigt, vi behöver den informationen för att kunna jobba mot pågående brottslighet.

Den framtagna checklistan tar upp flera sätt att kontrollera ifall en firma är seriös. Bland förslagen: kolla ifall de är medlemmar i en branschorganisation, fråga om de är anslutna till ID06, undersök ifall det finns skulder hos Kronofogden. Miia Vuolama lägger till ett tips:

– Man bör också ta reda på ifall ägarna har flera konkurser bakom sig, säger.

Men är det rimligt att privatpersoner ska utföra den sortens detektivarbete?

– Det är inte alltid helt lätt att göra de här kontrollerna. Men det finns ändå ett ansvar hos konsumenten. Det är så pass stora summor för en privatperson att det borde finnas ett visst incitament.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Varnar privatpersoner för svartjobb i bygg: Tänk på det här

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig