info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vänteläge för byggkonjunkturen

Anläggningsbyggandet avtar och bostadsinvesteringar stiger svagt nästa år. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos.

Byggbranschen sätts i ett vänteläge på grund av den pågående avmattningen i svensk ekonomi. Det var huvudspåret för Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos som släpptes i dag. Framför allt är det skuldkrisen i Europa som är orsaken till avmattningen, men även recessionen i den amerikanska ekonomin.

Bostadsbyggandet går trögt
Konjunkturprognosen visar att bostadsbyggandet trögt och nyinvesteringar i bostäder minskar. Investeringsvolymen för bostäder ökade med 14 procent under 2011 jämfört med 2010. Under 2012 väntas volymförändringen minska med 18 procent. Under nästa år väntas den gå upp med tre procent. Antalet påbörjade bostäder har också minskat. Under 2011 var det totalt 25 500 bostäder som påbörjades. Prognosen för 2012 är 21500.

Trögt för anläggningsbranschen
För anläggningsbranschen kommer det att gå trögt under 2013. Anläggningsinvesteringarna ökade med tolv procent första halvåret i år jämfört med första halvåret under 2011. Förklaringen är att det går bra för de privata delsektorerna energi och transport. Under nästa år minskar både de privata och offentliga investeringarna.
Enligt regeringens höstbudget kommer investeringsbudgeten för väg och järnväg att minska med 11 respektive 18 procent nästa år.

Offentliga investeringar minskar mest
– De offentliga investeringar minskar mest. Vissa projekt kommer inte gång förrän senare, exempelvis Ostkustbanan 2017, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Nedgången i byggkonjunkturen avspeglas också i en allt svagare arbetsmarknad. Både antalet varsel och arbetslösheten har ökat jämfört med för ett år sedan.
– Det finns matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det finns jobb inom vissa branscher, men det är svårt för byggnadsarbetare att byta, säger Johan Deremar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vänteläge för byggkonjunkturen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig